Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel pyłki, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) EMMA

Kod oferty: 3948
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel pyłki, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza). EMMA. Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał IgE specyficznych dla głównych alergenów molekularnych pyłku brzozy i tymotki,  zalecane  dla osób kwalifikowanych do swoistej immunoterapii alergii (odczulania) na pyłki drzew i traw.

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka alergii na pyłek traw i brzozy. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. W badaniu: ‘Panel pyłki, 8 alergenów’ oznaczana są IgE specyficzne dla ekstraktów źródeł alergenowych tymotki (g6) i brzozy (t3) oraz  rekombinantowych alergenów molekularnych tymotki:  rPhl p 1 (g205),  rPhl p 5 (g215),  rPhl p 7 (g210),  rPhl p 12 (g212) oraz  brzozy: rBet v 1 i rBet v 2. Wynik pozwala na ocenę powodzenia immunoterapii alergii na pyłek brzozy i tymotki z uogólnieniem na pyłki drzew i traw zawierających  wymienione alergeny molekularne. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD