Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1

Kod oferty: 3784
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1. Badanie określające podatność na  immunoterapię niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

Więcej informacji

Stopień ekspresji antygenu PD-L1 (ligandu dla receptora programowanej śmierci: PD-1) na komórkach niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) stanowi marker predykcyjny kwalifikujący chorych do immunoterapii NDRP za pomocą pembrolizumabu, terapii pierwszej linii refundowanej w Polsce. W ten sposób diagnostyka ekspresji PD-L1 jest wykonywana rutynowo. Badanie wykonywane z utrwalonego materiału biologicznego od chorego, zawierającego utkanie NDRP.