Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów)

Kod oferty: 695
Kod ICD: O21

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PPJ ANA 10  metodą  IIF i DID. Oznaczenie w surowicy krwi metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) i podwójnej immunodyfuzji (DID)  przeciwciał dla  antygenów rozpuszczalnych  ENA,  przydatne we wstępnej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej.  

Więcej informacji

Badanie IIF z użyciem komórek linii HEp-2, określające typ świecenia oraz miano przeciwciał przeciwjądrowych i antycytoplazmatycznych. W przypadku homogennego typu świecenia poszerzone  o IIF z użyciem substratu Critidium luciliae do oznaczenia przeciwciał dsDNA, z podaniem miana. W przypadku cytoplazmatycznego typu świecenia,  poszerzone o IIF z użyciem jako substratu tkanki świnki morskiej do oznaczenia przeciwciał dla AMA, z podaniem miana. Dla wyników dodatnich wykonywane badanie DID dla identyfikacji przeciwciał dla antygenów rozpuszczalnych (ENA): La, Ro, Jo-1, Scl-70, nRNP, Sm. Wynik obejmuje: typ świecenia i miano oraz informację o obecności przeciwciał dla określonych antygenu panelu. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne ANA są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych. Obecność tego rodzaju autoprzeciwciał w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej-CTD (ang. Connective tissue diseases),  o podłożu autoimmunizacyjnym. Oznaczanie panelu przeciwciał ENA pozwala na różnicową diagnostykę takich chorób oraz na monitorowanie aktywności procesu chorobowego.  Wskazaniami do wykonania testu ANA metodą ELISA jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej-TU (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia, reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).