Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening

Kod oferty: 601
Kod ICD: O21
Kategoria badań: AUTOIMMUNOLOGIA, MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PPJ,  test ANA 2. Pogłębiona ocena przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych  ANA metodą IIF i DID w surowicy, przydatna w szczegółowej diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych tkanki łącznej.  

Więcej informacji

Test  ANA 2, wykonywany metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) i podwójnej immunodyfuzji (DID), pozwala na pogłębienie oceny autoprzeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych,  ANA (z ang. antinuclear antibodies),  wykonanej testem ANA 1. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne  są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych antygenów wewnątrzkomórkowych.  Obecność autoprzeciwciał  tego rodzaju w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej CTD (z ang. connective tissue diseases) o podłożu autoimmunizacyjnym.  Badanie metodą IIF z użyciem komórek linii HEp-2, określa typ świecenia oraz miano przeciwciał przeciwjądrowych i antycytoplazmatycznych. W przypadku  homogennego typu świecenia diagnostyka poszerzana jest  o badanie IIF z zużyciem substratu Critidium luciliae dla oznaczenia przeciwciał dsDNA, z podaniem ich miana. W przypadku cytoplazmatycznego typu świecenia diagnostyka poszerzona jest  o  IIF z użyciem substratu tkanki świnki morskiej do oznaczenia przeciwciał AMA, z podaniem miana. Dla wszystkich wyników dodatnich wykonywana jest dodatkowo DID  dla potwierdzenia obecności lub braku możliwych antygenów. Wynik obejmuje: typ świecenia i miano oraz informuje o obecność lub braku linii dla odpowiedniego ekstraktu DID. Surowica dodatnia standardowo jest przechowywana przez  okres 1 miesiąca, co umożliwia rozszerzenie diagnostyki o badania od ANA 3 do ANA 9. Wskazaniami do wykonania testu jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia.

 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał, miano i specyficzność zależne od rodzaju i stopnia autoimmunizacji.