Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)

Kod oferty: 3281
Kod ICD: O21

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PPJ,  ANA 8 metodą  DID.  Oznaczenie w surowicy krwi metodą podwójnej  immunodyfuzji (DID)  przeciwciał dla 6 antygenów rozpuszczalnych, ENA, przydatne we wstępnej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej.  

Więcej informacji

ANA 8 określa  metodą j immunodyfuzji w żelu (DID)  obecność przeciwciał dla 6 antygenów rozpuszczalnych, ENA: La, Ro, Jo-1, Scl-70, nRNP, Sm.  Identyfikuje obecność lub brak  przeciwciał analogicznych do wykrywanych w  ANA 6 metodą immunoblotu. W pewnych przypadkach ANA 8 stosowane jest do weryfikacji wyników uzyskanych metodą immunoblotu, jako metodą „nadczułą”. Wynik ANA 8  informuje o obecności przeciwciał dla określonych antygenów panelu. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne ANA są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych. Obecność tego rodzaju autoprzeciwciał w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej-CTD (ang. Connective tissue diseases),  o podłożu autoimmunizacyjnym. Oznaczanie panelu przeciwciał ENA pozwala na różnicową diagnostykę takich chorób oraz na monitorowanie aktywności procesu chorobowego.  Wskazaniami do wykonania testu ANA metodą ELISA jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej-TU (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia, reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).