Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Rearanżacja genu TCRG

Kod oferty: 3861
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Rearanżacja genu TCRG. Określenie rearanżacji genów kodujących receptor T-komórkowy gamma (TCRG) przydatne w diagnostyce i rokowaniu białaczek limfoblastycznych B-komórkowych.

Więcej informacji

Badanie rearanżacji genów kodujących receptor T-komórkowy gamma (TCRG) przydatne w diagnostyce i rokowaniu skutków leczenia białaczek limfoblastycznych B-komórkowych. Komórki białaczkowe OBL (białaczek limfoblastycznych B-komórkowych – OBL-B i T-komórkowych, OBL-T) posiadają charakterystyczne markery różnicowania zależne od stopnia dojrzałości. Rearanżacja genów TCRG (receptor T-komórkowy gamma) jest jednym ze swoistych molekularnych markerów monitorowania leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych (OBL) przez określanie  choroby resztkowej (MRD). Wykrycie aberracji chromosomowych w OBL i powstałych w ich wyniku genów fuzyjnych pozwala na ich wykorzystanie w  monitorowaniu skuteczności leczenia i na kwalifikację leczonych do grup o niskim, pośrednim i wysokim ryzyku wznowy.