Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu

Kod oferty: 4966
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu. Rozszerzony nieinwazyjny test prenatalny, NIPT, z wysokim prawdopodobieństwem określający na podstawie analizy wolnokrążącego we krwi matki płodowego DNA (cffDNA) ryzyko najistotniejszych wad genetycznych płodu: aneuploidii chromosomów, wybranych zespołów delecyjnych oraz czynnik RhD i płeć płodu.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Rozszerzony, nieinwazyjnym test prenatalny, NIPT (ang. Noninvasive prenatal testing), z wysokim prawdopodobieństwem określający na podstawie analizy wolnokrążącego we krwi matki płodowego DNA (cffDNA) czynnik RhD i płeć płodu oraz ryzyko najistotniejszych zespołów wad genetycznych płodu:
aneuploidii:
•    zespół Downa (Trisomia 21) •    zespół Turnera (Monosomia X) •    zespół Klinefeltera (XXY) •    XXX •    XYY •    zespół Edwardsa (Trisomia 18) •    zespół Patau (Trisomia 13) oraz zespołów delecyjnych:
•    Cri-du-Chat – kociego krzyku (5p) •    Wolfa-Hirschhorna (4p16.3) •    Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2) •    DiGeorge’a (22q11) •    1p36 Swoistość badania dla każdej z trisomii jest większa niż 99,9%. Test Prenatalny SANCO jest badaniem przesiewowym. Nie zastępuje badania inwazyjnego w sytuacji wysokiego ryzyka wad płodu (>1:100), wykazanego w przesiewowym teście biochemicznym opartym na oznaczaniu we krwi matki stężenia wolnej podjednostki HCG (wolna beta HCG) i PAPP-A (potocznie zwanym testem PAPP-A). Wyjątkiem są sytuacje, gdy badanie inwazyjne nie może zostać wykonane. Dodatkowo wykonane jest badanie cffDNA identyfikujące czynnik RhD płodu. Badanie umożliwia kwalifikację do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku powikłań i zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej. Poprawaność identyfikacji czynnika RhD przewyższa 99,5%. W przypadku płodu RhD dodatniego wdrażana jest odpowiednia profilaktyka. Test wykonywany jest pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży.

Przygotowanie do badania

.

icon

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

icon

Głodzenie

Minimum 48h przed planowanym  pobraniem materiału należy  umówić  termin badania  poprzez wysłanie maila na adres rejestracjasanco@diag.pl z
podaniem PP w którym chce się wykonać badanie oraz datę planowanej
wizyty na pobranie krwi. Badanie można wykonać pomiędzy 12 a 24
tygodniem ciąży. Nie trzeba  być na czczo.

Artykuły powiązane z SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu