tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Select MDx – płynna biopsja prostaty

Kod badania: 3471Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-25 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Select MDx – płynna biopsja prostaty. Nieinwazyjna diagnostyka raka gruczołu krokowego (prostaty) – CaP; ocena ryzyka agresywnej postaci CaP. Genetyczne badanie wykonywane w próbce moczu pobranego w sposób określony w procedurze badania. Badanie wykonywane na zlecenie lekarza wypełniającego Druk zlecenia.  

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Więcej informacji

Badanie SelectMDx™ Płynna biopsja prostaty wykonywane jest ze wskazań lekarskich; próbka moczu do badania pobierana jest bezpośrednio po badaniu urologicznym do dedykowanego zestawu. SelectMDx™ jest nieinwazyjnym, zaawansowanym technologicznie badaniem genetycznym, wykonywanym w moczu, umożliwiającym precyzyjną ocenę ryzyka obecności agresywnego nowotworu prostaty (CaP) i w konsekwencji, zasadną kwalifikację badanego do inwazyjnej biopsji igłowej prostaty.
Badanie  polega na pomiarze w próbce moczu biomarkerów CaP:  mRNA genów DLX1 (gen progresji) i HOXC6 (gen proliferacji) ulegających szczególnie silnej ekspresji w komórkach agresywnego CaP. Interpretacja wyniku pomiaru uwzględnia istotne klinicznie czynniki ryzyka: wiek, stężenie PSA we krwi, objętość prostaty, palpacyjne badanie prostaty (DRE), rodzinne obciążenie rakiem prostaty – przypadki raka u ojca, dziadka, braci itd.
Wykonanie badania wskazane jest:
•    U mężczyzn kwalifikowanych do wykonania pierwszej lub powtórnych biopsji gruboigłowych prostaty dla ocena prawdopodobieństwa wykrycia w bioptacie komórek nowotworowych; •    U mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA w surowicy, z nieprawidłowym wynikiem badania palpacyjnego per rectum (DRE); •    U mężczyzn obciążonych genetycznie rakiem stercza (rak prostaty u ojca, dziadków, stryjów itd.).
Wykonanie badania powinien poprzedzać co najmniej dwumiesięczny odstęp od biopsji igłowej prostaty. Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza, wypełniającego Druk zlecenia. 

Biopsja igłowa prostaty wykonana w okresie krótszym niż 2 miesiące przed badaniem.

Artykuły powiązane z badaniem

Nowotwór prostaty – czym jest, jak się objawia i jak go wykryć?
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane