nazwa badania

VRE - gen opornosci Van A, Van B met. Real Time PCR

kod oferty

1359

kod ICD

Krótko o badaniu

VRE -  geny oporności: Van A, Van B  met. Real Time PCR. Wykrywanie odpornych na wankomycynę szczepów rodzaju Enterococcus (VRE) za pomocą identyfikacji genów oporności: Van A i Van B metodą Real Time PCR. 

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Wykrywanie odpornych na wankomycynę szczepów rodzaju Enterococcus, VRE (ang. vancomycin-resistant Enterococcus – enterokoki wankomycynooporne) za pomocą identyfikacji genów oporności VRE: Van A i Van B metodą Real Time PCR. Mechanizm nabywanie przez ziarniaki rodzaju  Enterococcus (Enterococcus spp) oporności na wankomycynę polega na wytwarzaniu przez bakterie zmienionych cząstek dipeptydów: D-alanino-D-mleczanu lub D-alanino-D-seryny o niskim powinowactwie do wankomycyny. Opisano dotychczas 7 fenotypów oporności na wankomycynę: Van A, Van B, Van C, Van D, Van E, Van G, Van L. Ze względu na częstość występowania i rozprzestrzenianie w populacji bakterii największe znaczenie kliniczne mają fenotypy Van A i Van B. Oporność Van A i Van B przekazywana jest pomiędzy komórkami drobnoustrojów za pomocą ruchomych elementów genetycznych: plazmidów i transpozonów. Lokalizacja genów związanych z fenotypem Van A i Van B w ruchomych elementach genetycznych warunkuje wysoki potencjał epidemiczny tych szczepów. Fenotyp Van A oznaczający indukowalną oporność wysokiego stopnia na wankomycynę i teikoplaninę; występuje najczęściej u Enterococcus faecalis i E. faecium,  a także u E. avium , E. durans i E. raffinosus. Fenotyp Van B  oznacza indukowalną oporność o różnym poziomie na wankomycynę przy zachowanej wrażliwości na teikoplaninę. Występuje u gatunków E. faecalis , E. faecium, E durans , E. galinarum. 
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt VRE - gen opornosci Van A, Van B met. Real Time PCR został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter