Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA

Kod oferty: 3152
Kod ICD: U88
Kategoria badań: INFEKCJE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA. Serologiczna diagnostyka jersiniozy. Oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis.

Więcej informacji

Serologiczna diagnostyka jersiniozy. Jersinioza jest ostrą lub przewlekłą, odzwierzęcą chorobą zakaźną (zoonozą) wywoływaną przez pałeczki należące do rodzaju Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica) i Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis). Bakterie z rodzaju Yersinia są Gram-ujemnymi, nie wytwarzającymi zarodników pałeczkami, należącymi do rodziny Enterobacteriacae. Po przeniknięciu do kępek Peyer’a, w których się namnażają, drobnoustroje,  w zależności od właściwości chorobotwórczych, pozostają w obrębie jelit (zapalenie jelit), migrują do  węzłów chłonnych (zapalenie węzłów chłonnych) lub przenikają do układu krwionośnego (posocznica). Najczęściej występującymi postaciami klinicznymi jersiniozy są postacie jelitowe (występujące głównie u dzieci) i rzekomowyrostkowe (głównie u dorosłych). Postaciami jelitowymi jest zapalenie jelit (enteritis) i zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (enterocolitis). Postać jelitowa objawia się jako biegunka, niekiedy z wymiotami, bóle brzucha i gorączka. Postacie rzekomowyrostkowe przebiegają jako ropne zapalenie węzłów chłonnych krezki jelitowej i przypominają  zapalenie wyrostka robaczkowego. Rzadszymi postaciami jersiniozy są, przede wszystkim: niekiedy śmiertelne postacie posocznicowe powodowane zakażeniem preparatów krwi lub płynów dializacyjnych; rumień guzowaty lub inne zmiany skórne/ zmiany tkanki łącznej oraz postacie stawowe objawiające się jako reaktywne zapalenia wielostawowe, niekiedy współistniejące ze zmianami skórnymi. Przeciwciała swoiste dla antygenów Yersinia stają się wykrywalne przede wszystkim w chorobie przewlekłej i w przypadku zmian narządowych. Jako pierwsze pojawiają się przeciwciała IgM (1 do 2 tygodni od zakażenia), potem IgG. W przypadku nawracających zakażeń lub jersiniozy zlokalizowanej pozajelitowo, pojawiać się mogą przeciwciała wyłącznie w klasie IgA i IgG lub tylko IgA. U osób z objawami jersiniozy układowej poziom przeciwciał jest na ogół istotnie wyższy niż u osób chorych na jersiniozę w postaci jelitowej. Okres utrzymywania się przeciwciał dla antygenów pałeczek Yersinia jest różny w poszczególnych klasach i zależny od postaci jersiniozy. Przeciwciała IgM niekiedy są wykrywalne nawet po upływie 2 do 6 miesięcy od zakażenia; przeciwciała IgG zwykle pojawiają się jako ostatnie i utrzymują się przez kilka lat. W przypadkach reaktywnego zapalenia stawów jedynymi wykrywanymi przez długi czas przeciwciałami są przeciwciała  IgA.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Krzyżowe reakcje z przeciwciałami swoistymi dla innych mikroorganizmów, przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD