nazwa badania

Yersinia spp. IgM

kod oferty

446

kod ICD

U88

Yersinia spp. IgM - Krótko o badaniu

Yersinia spp. IgM. Diagnostyka serologiczna zakażenia bakteriami rodzaju Yersinia. Oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów gatunków Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis.

Yersinia spp. IgM - Więcej informacji

Oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów gatunków Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis. Bakterie z rodzaju Yersinia są gram-ujemnymi, nie wytwarzającymi zarodników pałeczkami, należącymi do rodziny Enterobacteriacae. Wywoływane przez te drobnoustroje zakażenia ludzi należą do chorób odzwierzęcych (zoonoz). Za zakażenie człowieka odpowiedzialne są Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica), Y.pseudotuberculosis i Y.pestis. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w świecie, głównie w klimacie subtropikalnym i tropikalnym, lecz wykazują dużą odporność na warunki środowiskowe, w tym na niskie temperatury, w których mogą się namnażać. Dlatego mogą być przyczyną zatruć pokarmowych przenoszonych przez żywność przechowywaną w chłodniach. Y.enterocolitica wywołuje u ludzi jersiniozę, ostrą chorobę przebiegającą z biegunką i zapaleniem węzłów chłonnych krezkowych. Do zakażenia i rozwoju jersiniozy dochodzi na skutek spożycia skażonego mięsa, mleka, wody, tofu, ale także w  wyniku przetoczenia krwi zakażonej drobnoustrojem (głównie serotypy O:3, 0:5,27, O:8, O:9, w Polsce głównie 0:3, rzadziej 0:9). Obraz kliniczny zakażenia zależy od wieku chorego, stanu odporności i patogennych właściwości zarazka. Wyróżnia się dwie najważniejsze postacie jersiniozy wywołanej przez pałeczki Y.enterocolitica: jelitową i rzekomowyrostkową i kilka rzadszych, jak posocznicowa, stawowa, rumień guzowaty i inne. Choroba rzadko bywa śmiertelna, choć w przypadku bakteriemii Y.enterocolitica śmiertelność wynosi 34-50%. Na zwiększenie chorobotwórczości bakterii, w tym możliwość rozwoju posocznicy, wpływa przeładowanie organizmu żelazem, m.in w przebiegu hemochromatozy, chorób przebiegających z hemolizą i marskości wątroby. Bakterie są wydalane z kałem przez 90 dni po pojawieniu się objawów i w ten sposób przenoszą  zakażenie na innych ludzi. Y.pseudotuberculosis u ludzi wywołuje różne postacie jersiniozy, zwanej kiedyś rodencjozą, przebiegające jako zapalenia żołądka i jelit, stany zapalne węzłów chłonnych krezkowych, jatrogenne bakteriemie i posocznice, zapalenia ropne i inne. Rezerwuarem zarazka są liczne gatunki zwierząt,  zarówno ssaków, przykładowo: psy, koty, konie, gryzonie, króliki, jelenie, jak i ptaków, np. gęsi, kaczki. Do zakażenia dochodzi na skutek spożycia zakażonego odchodami zwierząt pokarmu. Do głównej triady objawów należą: gorączka, ból brzucha i wysypka. Biegunka nie jest charakterystyczna dla przebiegu zakażenia. Większość zakażeń Y. pseudotuberculosis jest samoograniczającym się procesem, rzadko o przebiegu śmiertelnym. Posocznica bakteryjna, szczególnie u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby,  może przebiegać z dużą śmiertelnością (do 75%). Na zwiększenie chorobotwórczości Y. pseudotuberculosis wpływa jak w przypadku Y. enterocolitica przeładowanie organizmu żelazem.  Patogenem z rodzaju Yersinia, nie diagnozowanym omawianym testem, jest pałeczka dżumy, Y. pestis. Badanie polega na wykrywaniu w surowicy przeciwciał odpornościowych IgM swoistych dla antygenów dwóch gatunków bakterii z rodzaju Yersinia: Y. enterocolitica i Y. psedotuberculosis. Antygenami są białka wydzielnicze -  YOPs lub lipopolisacharydowe antygeny - O. Przeciwciała IgM są pierwszymi przeciwciałami pojawiającymi się w wyniku zakażenia, już 1 – 2 tygodnie po zakażeniu i zanikającymi w ciągu kilku miesięcy od zakończenia zakażenia. Oznaczenie wykorzystywane jest w diagnostyce zakażenia oraz w diagnostyce różnicowej reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatoidalnych, będących również  powikłaniami zakażeń Yersinia spp. Badanie powinno być wykonane dwukrotnie, w odstępie 14 dni, w celu uchwycenia dynamiki wzrostu poziomu przeciwciał. W wyłącznie jelitowej postaci zakażenia wzrost poziomu przeciwciał nie jest obserwowany. Ze względu na możliwość uzyskania wyniku fałszywie dodatniego, spowodowanego reaktywnością krzyżową z przeciwciałami dla innych drobnoustrojów, dodatni wynik badania serologicznego powinien być uzupełniony badaniami mikrobiologicznymi (kału) lub laboratoryjnymi (leukocytoza, rozmaz krwi).
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Krzyżowe reakcje z przeciwciałami swoistymi dla innych mikroorganizmów, przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: przebyte zakażenie, świeże  lub niedawne zakażenie.

Yersinia spp. IgM - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Yersinia spp. IgM został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter