Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Kod oferty: 5103
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Zespół Alagille’a, AGS (ang. Alagille syndrome) jest wysoce złożonym, wielosystemowym, dziedziczonym autosomalnie dominująco zaburzeniem spowodowanym wadą szlaku sygnałowego Notch. Zespół dotyka głównie wątrobę, powodując silną cholestazę wewnątrzwątrobową (żółtaczka, świąd skóry, kępki żółte), związaną z upośledzeniem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Wiąże się ponadto z wadami serca (np. tetralogia Fallota); chorobami naczyniowymi, zwężeniem tętnic płucnych; wadami kręgosłupa (kręg motyli) i narządu wzroku. Powoduje cechy dysmorficzne twarzy, hipogonadyzm i opóźniony rozwój. Ze względu na dziedziczenie autosomalne dominujące zespół, może wykazywać zmienną ekspresję nawet u członków tej samej linii rodziny. Wdrożenie diagnostyki w kierunku AGS można rozważać w przypadku niemowląt z oddziału intensywnej opieki medycznej dotkniętych wadą serca i utrzymującą się hiperbilirubinemię po dwóch tygodniach życia. AGS powodowany jest całkowitym brakiem lub nieprawidłową budową białka Jagged-1, ligandu receptora NOTCH 2, kodowanego przez gen JAG1 (JAGGED1) zlokalizowany na krótkim (p) ramieniu chromosomu 20 w pozycji 12.2 (20p12.2). Połączenie między białkami JAGGED1 i NOTCH (posiadającym dwa paralogi: 1 i 2) na sąsiadujących komórkach uruchamia szlak sygnałowy Notch, wpływający na funkcje i różnicowanie komórek zarodka budujących serce, wątrobę, oczy, uszy i kręgosłup. Przez całe życie białko Jagged-1 odgrywa istotną rolę w rozwoju nowych komórek krwi.