Badania SARS-CoV-2 testy antygenowe

Testy antygenowe wykrywają cząstki białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2 w materiale z wymazu z nosogardzieli pacjenta. Testy te traktowane są jako narzędzie wspierające do diagnostyki COVID-19. Ich zaletą jest szybkie uzyskanie wyniku, stosunkowo niski koszt i wysoka swoistość. Oznacza to, że dodatni wynik uzyskany za pomocą testu antygenowego potwierdza infekcję SARS-CoV-2. Testy antygenowe charakteryzują się niższą, w stosunku do badań molekularnych, czułością (pomiędzy 80% a 90%), co oznacza, że wynik negatywny nie jest podstawą do wykluczenia infekcji, a szczególnie w przypadku, gdy występują jednocześnie objawy kliniczne. W takich przypadkach wskazana jest weryfikacja i wykonanie uznanego za referencyjne badania molekularnego. Badanie molekularne (wykonywane metodą RT-PCR) można sprawdzić tutaj Do wyniku badania antygenowego można otrzymać zaświadczenie lekarskie w języku obcym, które może być wykorzystane przy przekraczaniu granic lub okazane pracodawcy. Sprawdź tutaj.
Więcej

Lista pakietów

Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy z zaświadczeniem lekarskim do Danii

Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy z zaświadczeniem lekarskim do Danii

Pierwszy na polskim rynku test do ilościowego oznaczania białka nukleokapsydu (antygenu N) wirusa SARS-CoV-2 w próbkach z wymazu z nosogardzieli. Do wyniku testu dołączane jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim do Danii. W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany. Zaświadczenie dostępne w pakiecie stworzone zostało na bazie formularza duńskiej Policji.
Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
190.00 PLN
Zobacz więcej
Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem dla podróżujących

Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem dla podróżujących

Pakiet zawiera jakościowy test antygenowy przeznaczony do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli. Do wyniku badania wydawane jest zaświadczenie* lekarskie w języku angielskim wraz z numerem dokumentu. Na pobranie należy przynieść dowód osobisty lub paszport, w punkcie pobrań należy podać numer i serię dokumentu.  Test antygenowy jakościowy jest szybkim, przesiewowym*, chromatograficznym, testem immunochemicznym**, przeznaczonym do wykrywani
Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
Zawiera 1 badanie
190.00 PLN
Zobacz więcej
Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy z zaświadczeniem dla podróżujących

Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy z zaświadczeniem dla podróżujących

Pierwszy na polskim rynku test do ilościowego oznaczania białka nukleokapsydu (antygenu N) wirusa SARS-CoV-2 w próbkach z wymazu z nosogardzieli. Do wyniku badania wydawane jest zaświadczenie* lekarskie w języku angielskim wraz z numerem dokumentu. Na pobranie należy przynieść dowód osobisty lub paszport, w punkcie pobrań należy podać numer i serię dokumentu.    *W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy stawia wymagania co do rodzaju lub miejsca wykona
Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
190.00 PLN
Zobacz więcej
  • 2 z 2