e-PAKIET ZDROWIE POD LUPĄ (NERKI I WĄTROBA)

191.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 99.00 PLN Zawiera 7 badań

W e-Pakiecie zdrowie pod lupą (nerki i wątroba) znajdziemy badania kontrolujące pracę nerek: mocz (badanie ogólne), kreatynina z eGFR, mocznik, wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) oraz próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP i ALP), HBS antygen, HCV przeciwciała.

Podstawowym badaniem stosowanym w diagnostyce chorób nerek i całego układu moczowego jest badanie ogólne moczu. Oprócz schorzeń układu moczowego, badanie ogólne moczu może być pomocniczo zlecane w diagnostyce chorób wątroby (parametry takie jak bilirubina i urobilinogen) i cukrzycy (glukoza).

Do laboratoryjnych wskaźników uszkodzenia nerek zalicza się występowanie krwinek czerwonych w osadzie moczu i nasilone wydalanie białka z moczem. We wczesnych stadiach chorób nerek ilość białka w moczu może nie być wystarczająca do jego wykrycia w badaniu ogólnym. Dlatego ukierunkowana profilaktyka chorób nerek powinna obejmować dokładną ocenę wydalania albuminy (głównego białka surowicy) z moczem (tzw. albuminurii), optymalnie poprzez badanie ACR.

Drugą składową badań służących diagnostyce chorób nerek są badania krwi – głównie oznaczenie kreatyniny. Na wyniku tego badania podawany jest też tzw. eGFR. Jest to parametr wyliczany na podstawie zmierzonego stężenia kreatyniny w surowicy oraz wieku, płci oraz pochodzenia etnicznego pacjenta. Parametr ten jest miernikiem wielkości filtracji nerkowej, czyli wydolności nerek. Jako badanie dodatkowe oznacza się również poziom mocznika.

Jednym z najpopularniejszych badań laboratoryjnych są tzw. próby wątrobowe. Jest to grupa badań, pozwalająca ocenić dobrostan wątroby i dróg żółciowych, obejmująca oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP i ALP) oraz stężenia bilirubiny całkowitej. Nieprawidłowości w wynikach prób wątrobowych mogą mieć różne przyczyny – zarówno toksyczne uszkodzenie tego narządu (alkohol, leki, zatrucia grzybami), błędy dietetyczne prowadzące do jego stłuszczenia, czy w końcu zakażenia wirusowe. Poprawne określenie, dlaczego wyniki odbiegają od zakresów wartości referencyjnych jest podstawą skutecznego diagnozowania i leczenia chorób wątroby.

W tym celu wykonuje się badania przesiewowe w kierunku najgroźniejszych z wirusów hepatotropowych. Infekcję wirusem wzw typu B (HBV) wykryć można poprzez oznaczanie antygenu powierzchniowego tego wirusa we krwi pacjenta (HBsAg), natomiast podejrzenie wirusowego zapalenia wątroby typu C nasuwa obecność przeciwciał przeciw temu wirusowi (anty-HCV).

Pakiet zawiera następujące badania

Mocz – badanie ogólne

Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego oraz nieprawidłowości przemian metabolicznych organizmu, zwłaszcza związanych z chorobami wątroby i […]

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

 Próby wątrobowe. Oznaczenie wartości parametrów wątroby (enzymów wątrobowych i bilirubiny) przydatne w diagnostyce  chorób wątroby i dróg żółciowych.

Mocznik

Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 

Kreatynina

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób przemiany materii. Kreatynina jest produktem […]

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR). Ocena albuminurii w przygodnej próbce moczu, przydatna w monitorowaniu wczesnych nefropatii o podłożu cukrzycowym oraz […]

HBs antygen

Jakościowe oznaczenie antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) w surowicy krwi, przydatne w rozpoznawaniu ostrej i przewlekłej infekcji […]

HCV przeciwciała

Jakościowe oznaczenie przeciwciał anty-HCV w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C).  

Może zainteresuje Cię również:

449.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 329.00 PLN
340.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 236.00 PLN
367.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 241.00 PLN
293.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 182.00 PLN