e-PAKIET GENOdiagDIETA – geny metabolizmu (dozlecenie do badania 3890)

670.00 PLN Zawiera 1 badanie

Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Panel GENOdiagDIETA–  geny metabolizmu jest badaniem występującym tylko w opcji
dorejestrowania do badania genu FTO (badanie numer 3890), inaczej
warunkiem zlecenia badania jest uprzednie wykonanie badania genu FTO.
Materiał wykorzystywany do  analizy FTO  jest przechowywany przez
miesiąc w Pracowni Biologii Molekularnej.
Badanie oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach  związanych z
metabolizmem, w celu ustalenia predyspozycji wystąpienia otyłości, oraz
zaburzeń związanych z gospodarką węglowodanowo – lipidową. Badane geny:
Gen FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – gen podatności na otyłość,
Gen PPARγ – gen receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów gamma,
Gen FABP2 – gen jelitowego białka wiążące kwasy tłuszczowe I, FABP (ang. Fatty Acid Binding Protein),
Gen APOE – dwie mutacje genotypujące izoformę Apolipoproteiny E,
Gen ADRB3 kodujący receptory adrenergiczne β-3.
Wyniki badania pozwolą ustalić „plan żywieniowy” uwzględniający
zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe, jednocześnie
wskazując warunki optymalnej diety. W teście jako matrycy używa się
genomowego DNA wyizolowanego z krwi pełnej (EDTA) pobranej od pacjenta.
Do wyniku dodawany jest raport opisowy.

Pakiet zawiera następujące badania

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu

Geno Diag Dieta –  Geno Diag Dieta –  geny metabolizmu.  Geno Diag Dieta – geny metabolizmu i otyłości (FTO, FABP2, […]

Może zainteresuje Cię również:

168.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 115.00 PLN
226.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 180.00 PLN
1,485.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,099.00 PLN
1,737.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,529.00 PLN