tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM
Kod pakietu: 7321
Zawiera 1 badanie

Kategoria badań

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis pakietu

Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM zawiera dwa oznaczenia, przeprowadzane na zautomatyzowanych platformach analitycznych:

– Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

– Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo

Celem badań serologicznych jest ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, powstających po kontakcie z tym wirusem lub po szczepieniu przeciw COVID-19.

Oznaczenia takie mogą być wykonane:

Po naturalnym kontakcie z wirusem:

–  W dowolnym momencie u osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19.

– Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.

– Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Po szczepieniu:

– Po 14 dniach od zakończenia pełnego cyklu szczepienia podstawowego – w celu oceny natychmiastowej odpowiedzi na szczepienie.

– W dowolnym momencie po szczepieniu – w celu oceny utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego.

Wynik niereaktywny (ujemny) w obu klasach (IgM i IgG) oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości lub brak odpowiedzi humoralnej na szczepienie.

Wynik dodatni (reaktywny) przeciwciał w klasie IgM i/lub IgG świadczy o kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 lub o odpowiedzi na szczepienie przeciw COVID-19.

Obecność przeciwciał neutralizujących przeciw białku kolca (S, spike) wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG wiązana jest z odpornością na zakażenie.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

169,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

169,00 PLN
169,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

169,00 PLN

Opis pakietu