Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała – pakiet dwuetapowy

334.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 147.00 PLN

Celem badań serologicznych jest  ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, powstających po kontakcie z tym wirusem.

Proponowane przez nas badanie Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała, test przesiewowy z potwierdzeniem, obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap wykrywa przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 łącznie, czyli bez podziału  na klasy IgM i IgG. Oznaczenie przeprowadzane jest metodą automatyczną z wykorzystaniem metody o wysokiej swoistości, co w znacznej mierze ogranicza ryzyko uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Ujemny wynik tego badania oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Jeśli w pierwszym etapie wykryte zostaną przeciwciała, to badanie jest kontynuowane w drugim etapie z tej samej próbki krwi z użyciem zautomatyzowanych metod, pozwalających na ocenę osobno przeciwciał w klasie IgM oraz IgG.

Interpretacja wyników zależy od ich konstelacji.

Wynik ujemny w obu klasach (IgM i IgG) oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie badania weryfikacyjnego materiału z wymazu z dróg oddechowych metodą real time RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19 (kod badania 4868, badanie jest dodatkowo płatne).

Badania przeciwciał powinny być wykonywane:

  • W dowolnym momencie u osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19.
  • Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.
  • Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19.

 

Izolowany wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM) sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowne zarażenie. Zastosowany test wykrywa przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko antygenom S1/S2 wirusa SARS-CoV-2 i pozwala na ich ilościową ocenę. Być może w niedalekiej przyszłości określone zostanie stężenie przeciwciał zabezpieczające przed ponowną infekcją.

 

Infekcja wirusem SARS-CoV-2 może prowadzić do rozwoju objawów chorobowych COVID-19. Według rekomendacji WHO, wykluczenie lub potwierdzenie aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, możliwe jest tylko poprzez badanie materiału z wymazu z dróg oddechowych z zastosowaniem techniki real time RT-PCR (nr badania 4868).

Może zainteresuje Cię również:

273.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 219.00 PLN
340.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 236.00 PLN
1,034.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 888.00 PLN
329.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 219.00 PLN