SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR, tylko w punktach Drive&Go-Thru, z wynikiem w języku angielskim i zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku angielskim


koronawirusSARS-CoV-2
595.00 PLN Zawiera 1 badanie

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest wyłącznie w Punktach Pobrań typu „Drive&Go-Thru” (adresy poniżej). Zaświadczenie lekarskie* o wyniku testu w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR może być wymagane przez właściwe organy niektórych państw w związku z zamiarem przekroczenia granicy. Opatrzone jest podpisem certyfikowanym wystawiającego lekarza. Będzie dostępne on-line wraz z wynikiem badania. Zaświadczenie może być wykorzystane przy przekraczaniu granic lub okazane pracodawcy.

*W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany.

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest wyłącznie w Punktach Pobrań typu „Drive&Go-Thru”, zorganizowanych w specjalnych namiotach:

 • w Warszawie: przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (przy Ratuszu Dz. Ursynów), informacja telefoniczna w Warszawie: 663 697 977, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Poznaniu przy ul. Serbskiej 7 (parking Pasażu Tesco), informacja telefoniczna w Poznaniu: 663 680 217, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Łodzi przy Al. Politechniki 4 (parking EXPO Łódź), informacja telefoniczna w Łodzi: 663 680 230, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Gdyni na parkingu firmy Megadex Expo, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9 (obok centralnego laboratorium DIAGNOSTYKI w Trójmieście), informacja telefoniczna w Gdyni: 798 764 620, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Krakowie na parkingu przy TAURON Arena Kraków (wjazd od Al. Pokoju naprzeciw M1), informacja telefoniczna w Krakowie: 799 399 361, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Kielcach przy ul. Drogosza 2, na parkingu Hali Legionów, informacja telefoniczna w Kielcach 663 681 237. godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Bielsku-Białej, przy ul. Rychlińskiego 21, na terenie parkingu Stadionu Miejskiego (wjazd od ul. Żywieckiej), informacja telefoniczna w Bielsku-Białej: 663 681 846, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ. WAŻNE – ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU! Od 10.08.2020 r. mobilny punkt Drive&Go-Thru będzie działał w Bielsku-Białej przy ul. Armii Krajowej 220 (parking obok ZIAD).
 • w Lublinie przy ul. Stadionowej 1, na terenie obiektu sportowego Arena Lublin, informacja telefoniczna w Lublinie: 81 538 60 60 oraz 663 681 131, kontakt możliwy w godzinach 8:00-15:00, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32C, na terenie parkingu przy laboratorium DIAGNOSTYKI, informacja telefoniczna w Katowicach 32 781 45 50, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34/38, na terenie bazy Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, informacja telefoniczna we Wrocławiu 71 714 97 00 /-01 /-22, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Szczecinie przy ul. Szafera 3/5/7 (wjazd od ul. Jarzyńskiego), na parkingu NETTO-ARENA, informacja telefoniczna w Szczecinie 663 680 755 (czynny w godzinach otwarcia punktu), godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej 10, na terenie parkingu, informacja telefoniczna w Wałbrzychu 663 680 476, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w punkcie wymazowym w Białymstoku przy ul. Żeromskiego 1b/12a, informacja telefoniczna w Białymstoku 663 687 583, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w punkcie wymazowym w Krakowie przy ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, informacja telefoniczna w Krakowie: 799 399 361, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ,
 • w punkcie wymazowym w Olsztynie przy ul. Gębika 10b, informacja telefoniczna w Olsztynie: (89) 543 10 20, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ; UWAGA! Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna w godzinach 08:00 – 15:00, pod nr 663 680 750,
 • w punkcie wymazowym w Gdańsku przy ul. Maurycego Beniowskiego 9, informacja telefoniczna w Gdańsku: (58) 552 62 84, godziny pracy punktu dostępne TUTAJ; UWAGA! Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 798 764 620,
 • w punkcie wymazowym w Iławie przy ul. Okulickiego 1a, informacja telefoniczna w Iławie: (89) 640 11 88, godziny pracy punktu placówki można sprawdzić TUTAJ; UWAGA! Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 798 048 724,
 • w punkcie wymazowym w Słupsku przy pl. Stary Rynek 5, informacja telefoniczna w Słupsku: (59) 840 24 28, godziny pracy punktu placówki można sprawdzić TUTAJ; UWAGA! Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna w godzinach 08:00 – 15:00, pod nr 661 621 569.

 

UWAGA! Zaświadczenia przygotowywane są w plikach PDF, do odczytania których służy program Adobe Acrobat Reader (pobierz: https://get.adobe.com/pl/reader/). Przeglądanie plików PDF w innym programie pociąga za sobą ryzyko braku odczytu niektórych danych, a w tym podpisu elektronicznego na zaświadczeniu.

Przygotowanie do badania:

• Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
• Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
• Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
• Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
• Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia. Materiał do badania SARS CoV-2 pobierany jest w dróg oddechowych pacjenta.

Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest zastosowaniem metody real time RT- PCR. Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z gardła lub nosogardzieli, z którego izolowany jest materiał genetyczny wirusa (RNA SARS-CoV-2).
Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).
W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenia badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Pakiet zawiera następujące badania

SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR

SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Badanie stosowane w diagnostyce COVID-19.

Może zainteresuje Cię również:

660.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 470.00 PLN
536.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 439.00 PLN
367.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 241.00 PLN