Aktualności

Newsletter

01 kwietnia 2020

Laboratoria DIAGNOSTYKI na Liście Ministerstwa Zdrowia

01.04.2020 Szanowni Państwo, jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, rozpoczęliśmy – jako pierwsza firma, równolegle, w wielu specjalnie do tego celu wyznaczonych laboratoriach na terenie kraju – wykonywanie badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z dróg oddechowych. Wszystkie nasze laboratoria znalazły się na opublikowanej wczoraj przez Ministerstwo Zdrowia „Liście laboratoriów COVID-19”: Diagnostyka, ul. Prof. Życzkowskiego 16, Kraków, woj. małopolskie, Diagnostyka, ul. Opolska 131a, Wrocław, woj. dolnośląskie, Diagnostyka, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, Diagnostyka, ul. Polanki 117, Gdańsk, woj. pomorskie, Diagnostyka, al. Prymasa Tysiąclecia 79A, Warszawa, woj. mazowieckie, PBKM S.A. – Diagnostyka, ul. Działkowa 85, Warszawa, woj. mazowieckie, CGM GENESIS, ul. Dąbrowskiego 70, Poznań, woj. wielkopolskie, GenXOne SA, ul. Kobaltowa 6, Złotniki Suchy Las, woj. wielkopolskie. Równolegle pracujemy nad tym, aby do listy laboratoriów dołączyły wkrótce nasze kolejne placówki, w Warszawie, Cieszynie i Katowicach. Badania wykonywane są metodą RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Aktualnie wykonujemy badania dla kilkudziesięciu szpitali i placówek medycznych, na mocy podpisanych umów. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, władzami wojewódzkimi oraz regionalnymi SANEPIDami przebiega bardzo sprawnie – wymieniamy informacje, raportujemy wyniki, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze codzienne działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich. Dziennie wykonujemy obecnie około 600 badań, ale podjęliśmy już działania mające zwiększyć naszą wydajność do ok. 2000 testów dziennie. Szczycimy się tym, że jako jedyni w kraju oferujemy naszym klientom zestaw pobraniowy DIAGpack – dedykowany do pobrań wymazów z dróg oddechowych. Zestaw ten zawiera podłoże inaktywujące wirusa i stabilizujące materiał do badania, dzięki czemu pobrana próbka jest bezpieczna (niezakaźna) i stabilna (do 72 godzin od pobrania). Nasze laboratoria wykonują badania pobrane wyłącznie za pomocą zestawów DIAGpack.  Dodatkowo zapewniamy odbiór materiału i transport w odpowiednich warunkach do naszych laboratoriów. Zatem nasza oferta dla placówek medycznych obejmuje kompleksowo całą usługę wraz z organizacją fazy przedlaboratoryjnej badania. Ze względów epidemiologicznych nie pobieramy w naszych punktach wymazów na obecność SARS-CoV-2. W przyszłości rozważymy uruchomienie specjalnych punktów pobrań, dedykowanych wymazom w kierunku SARS-CoV-2. Obecnie jednak badania te wykonujemy tylko dla szpitali i innych placówek medycznych. W najbliższych dniach – jak anonsowaliśmy – planujemy również rozpocząć oznaczanie przeciwciał IgM i IgG, które powstają po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Obecnie trwają już w naszych laboratoriach badania jakości i użyteczności tych testów. Badanie to nie potwierdza obecności wirusa i zakaźności pacjenta, ale dodatni wynik świadczy o przebyciu zakażenia w przeszłości. Wyniki dodatnie muszą być potwierdzane testem molekularnym. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Prof. dr n. med. Jakub Swadźba Prezes Zarządu laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA

25 marca 2020

Opinia prawna nt. pełnej możliwości korzystania z placówek DIAGNOSTYKI w czasie epidemii

W związku z ograniczeniami przemieszczania się i zgromadzeń, nałożonymi na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA zwrócił się o stosowną opinię prawną. Czytamy w niej:   „Dodany przez Rozporządzenie zmieniające § 3a Rozporządzenia o stanie epidemii przewiduje na okres od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. generalny zakaz przemieszczania się na terytorium RP, z wymienionymi w tym przepisie wyjątkami. Wśród tych wyjątków wymieniono m.in. (…) przemieszczanie się osób w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej. (…) Pojęcie „uzyskania opieki zdrowotnej” należy rozumieć przez pryzmat definicji świadczeń opieki zdrowotnej zawartej w art. 5 pkt. 34) w zw. z pkt. 40) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którą świadczenie opieki zdrowotnej to w szczególności świadczenie zdrowotne czyli działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej jest działaniem co do zasady służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. W świetle powyższego, osobę udającą się do punktu pobrań w celu poddania się badaniu z zakresu diagnostyki laboratoryjnej należy uznać za przemieszczającą się w celu uzyskania opieki zdrowotnej. Nie ma żadnych podstaw by ograniczać pojęcie „opieki zdrowotnej” jedynie do świadczeń udzielanych przez lekarzy.”

25 marca 2020

List otwarty Prezesa Zarządu DIAGNOSTYKI

25.03.2020 Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci laboratoriów DIAGNOSTYKA, niepewność i stres spowodowany wystąpieniem pandemii towarzyszą nam wszystkim. Wiemy, że ilość zachorowań może z czasem narastać, ale wiemy także, że z każdym dniem zyskujemy nowe doświadczenia i wdrażamy rozwiązania, które pomagają nam przejść przez ten trudny dla wszystkich czas. Jako lider wśród laboratoriów medycznych w Polsce, od ponad 20 lat jesteśmy z Wami, oferując najlepszą diagnostykę i biorąc odpowiedzialność za wyniki Waszych badań. Naszym priorytetem było i nadal jest Wasze bezpieczeństwo i dostęp do usług laboratoryjnych jak najpełniej odpowiadający Waszym potrzebom. Pomimo tymczasowych braków kadrowych, spowodowanych decyzją dotyczącą zamknięcia placówek oświatowych na terenie całego kraju i innymi sytuacjami losowymi, a tym samym koniecznością sprawowania przez naszych pracowników opieki nad dziećmi, staramy się zapewniać maksymalną dostępność punktów pobrań naszej sieci, zachowując ciągłość pracy i świadczonych usług zdrowotnych. Niestety pomimo tych starań około 40% naszych placówek jest chwilowo nieczynnych. Aktualna lista dostępnych punktów pobrań znajduje się na stronie www.diagnostyka.pl w wyszukiwarce placówek. Nasze placówki i pracujący w nich personel, staramy się zaopatrywać w miarę dostępności w środki higieny i ochrony osobistej, zabezpieczenia, procedury i instrukcje dot. zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa wg aktualnie posiadanych możliwości. Większość zamówień maseczek i specjalistycznych fartuchów dla naszej firmy niestety zablokowana jest na granicach, ale aktualnie czekamy na transporty od polskich dostawców. Równolegle usprawniamy proces zlecania badań i odbioru wyników on-line, współpracujemy z partnerem oferującym pobrania domowe i tele-konsultacje, sięgamy po każde nowe i dostępne rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli zapewnić dotychczasową jakość usług także w tych trudnych, najbliższych tygodniach. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy – jako pierwsza firma, równolegle w czterech specjalnie do tego celu wyznaczonych laboratoriach na terenie kraju – wykonywanie badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z dróg oddechowych. Ze względów epidemiologicznych nie pobieramy w naszych punktach pobrań wymazów na obecność SARS-CoV-2, informując pacjentów z podejrzeniami tego zakażenia o obowiązującej procedurze postępowania. W przyszłości rozważymy uruchomienie specjalnych punktów pobrań, dedykowanych wymazom w kierunku SARS-CoV-2. Obecnie badania te wykonujemy tylko dla szpitali i innych placówek medycznych. W najbliższych dniach rozpoczniemy badania przeciwciał, które powstają po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Badanie to nie potwierdza obecności wirusa i zakaźności pacjenta, ale dodatni wynik badania świadczy o przebyciu zakażenia w przeszłości. Wyniki dodatnie muszą być potwierdzane testem molekularnym.   Na bieżąco publikujemy informacje i odpowiadamy na Państwa pytania, starając się wesprzeć pracę naszego personelu rzetelną wiedzą o aktualnej sytuacji i możliwościach jej rozwoju. Dlatego zachęcam do śledzenia strony www.diagnostyka.pl, gdzie informujemy o wszelkich zmianach. Do Waszej dyspozycji jest także ogólnopolska Informacja Telefoniczna dla Pacjentów, pracująca pod numerem 799 399 360 oraz Infolinie Regionalne, do których numery znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. DIAGNOSTYKA to wspaniały, doświadczony i zaangażowany zespół ludzi, którzy jednak także mają prawo do zwykłych obaw o siebie i najbliższych. Dlatego apeluję do Państwa o wzajemne zrozumienie i współpracę, o stosowanie się do zaleceń i procedur, o wybaczenie ewentualnych potknięć. Być może zaistniała sytuacja nas wszystkich zmieni, ale wierzę, że na lepsze. Przed nami czas próby, ale wspólnymi siłami łatwiej ją przejdziemy. Trzymajmy się razem. Prof. dr hab. n. med. Jakub Swadźba Prezes Zarządu laboratoria medyczne DIAGNOSTYKA

13 marca 2020

Uwaga: zmiana regulaminu Newslettera

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 10 Regulamin Newslettera informujemy, że z dniem 27.03.2020 nastąpi zmiana wskazanego regulaminu w zakresie § 4, który otrzymuje  następujące brzmienie: Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie: a) diag.pl oraz innych stronach znajdujących się na subdomenach diag.pl i diagnostyka.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Na podany przez użytkownika adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazany link do treści Regulaminu oraz następujące zgody: •  Akceptuję Regulamin; •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Diagnostykę w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych; •  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Diagnostyki drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na podany zgodnie adres e-mail; •  Potwierdzam podany adres e-mail; Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter i akceptację powyższych zgód. b)  https://wyniki.diag.pl po uzyskaniu dostępu do Konta Stałego Klienta, zgodnie z Regulaminem Wyniki on-line,  w części „Moje dane” dotyczącej Newslettera, kliknie przycisk „Zapisz się”, a następnie zaznaczy checkbox: „Zapisuję się do Newslettera i akceptuję jego Regulamin/Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Diagnostykę w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych/Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Diagnostyki drogą elektroniczną  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na podany adres e-mail”. W powyższym przypadku zaznaczenie w/w check boxa oznacza zawarcie umowy na korzystanie z usługi Newsletter. Jeżeli Użytkownik nie podał adresu e-mail w trakcie procesu Uwierzytelniania przewidzianego w Regulaminie Wyniki on-line, po kliknięciu w „Zapisz się”, dodatkowo musi podać i zweryfikować adres e-mail. Weryfikacja polega na wpisaniu kodu otrzymanego w wiadomości e-mail w pole „Kod weryfikacyjny”. Na podany adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny, w którym będzie wskazany link do potwierdzenia wskazanego adres e-mail, w powyższym przypadku kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

13 marca 2020

Oświadczenie Diagnostyki z dnia 13.03.2020r.

Szanowni Państwo, Laboratoria medyczne i punkty pobrań od zawsze i stale narażone są na kontakt z potencjalnie zarażonym pacjentem i potencjalnie zakaźnym materiałem do badań. Takie są fakty i tego nie da się zmienić. Nasz personel i nasze punkty pobrań oraz laboratoria od zawsze pracują w oparciu o procedury sytemu jakości zapewniające szczególne bezpieczeństwo pracy z badanym materiałem. W procedurach tych traktujemy każdy materiał pobrany od pacjenta, jako potencjalnie zakaźny. Adekwatność stosowanych procedur została potwierdzona akredytacją EN ISO 15189 i licznymi certyfikatami. Zdaniem kontrolujących nas instytucji, nasze działania są wystarczająco skuteczne i dotychczas nie odnotowano żadnych incydentów zainfekowania pracowników naszych punktów pobrań i laboratoriów. Epidemia COVID-19 zmusiła nas do wdrożenia licznych dodatkowych działań minimalizujących lub eliminujących ryzyko zainfekowania pracowników i pacjentów, które to działania są rekomendowane przez MZ, GIS i WHO. Te dodatkowe działania to m.in.: Dodatkowe przemywanie za pomocą środków dezynfekcyjnych: klamek wewnętrznych i zewnętrznych, przycisków (np. w windzie), włączników/wyłączników światła, blatów, krzeseł i foteli do pobrań oraz innych powierzchni i przedmiotów często dotykanych przez pacjentów.Zapewnienie ciągłego dostępu do mydła do rąk i ręczników papierowych w każdej toalecie.Wywieszenie na obu stronach drzwi do toalety instrukcji mycia rąk.Częste wietrzenie pomieszczeń.Częste pranie bielizny laboratoryjnej (fartuchy, spódnice, bluzy, spodnie).Częsta dezynfekcja butów roboczych (samodzielnie przez pracownika) za pomocą środków do dezynfekcji powierzchni. Powyższe działania zostały wdrożone w sytuacji permanentnego braku dostępności środków ochrony osobistej oraz środków odkażających, który to problem dotknął wszystkie jednostki ochrony zdrowia i wszystkich pracowników medycznych w Polsce i na świecie. Rynek krajowy i globalny został ogołocony ze środków ochrony osobistej oraz środków odkażających i większość tego asortymentu została w Polsce i w innych krajach przekierowana do miejsc hospitalizacji pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem COVID-19 oraz do procedur, gdzie te środki są niezbędne (np. zabiegi operacyjne). W tej niespotykanej dotąd sytuacji zapewniamy jednak, że działania podjęte przez naszą firmą są jak najbardziej adekwatne i racjonalne i jak dotychczas okazują się bezpiecznie i skuteczne. Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej dr n. med. Tomasz Anyszek

12 marca 2020

Akcja edukacyjno –profilaktyczna „Zdrowie pod lupą”

„Zdrowie pod lupą” – Kampania profilaktyczna laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA Wyniki badań laboratoryjnych są obiektywnym wskaźnikiem zdrowia bądź choroby. W dotychczasowych akcjach profilaktycznych zwracaliśmy uwagę, że mogą być one „lustrem” odzwierciedlającym stan naszego zdrowia.  W tegorocznej, wiosennej kampanii pod nazwą „Zdrowie pod lupą” zachęcamy wszystkich do wykonania badań ogólnych: morfologii, glukozy, lipidogramu, CRP, TSH i witaminy D oraz badań ukierunkowanych na ocenę stanu wątroby i nerek. Na wiosnę proponujemy dwa zestawy badań: jeden sprawdzający ogólny stan zdrowia oraz drugi, specjalistyczny, który pod lupę bierze nerki i wątrobę. Choroby nerek są często nazywane „cichym zabójcą”, bo mogą przez długi czas rozwijać się bezobjawowo, natomiast wątroba narażona na wpływ wielu niekorzystnych czynników – niezdrowej diety, nadmiernych ilości alkoholu bądź wirusów, co może prowadzić do utraty jej  funkcji w organizmie. Warto mieć pod kontrolą te narządy, bo ich działanie ma wpływ na cały organizm – podsumowuje i zachęca do badań dr n. med. Emilia Martin, specjalista ds. badań laboratoryjnych. W skład pakietu ogólnego wchodzą: morfologia krwi, poziom białka C-reaktywnego (CRP) – niespecyficznego wskaźnika toczącego się stanu zapalnego, glukoza i lipidogram, które są pomocne w rozpoznawaniu rozwijających się lub już zaawansowanych zaburzeń metabolizmu cukrów i tłuszczy, badanie TSH, czyli hormonu tarczycy, która kontroluje metabolizm całego organizmu. Zimą i wiosną warto także badać poziom witaminy D3, gdyż ostatnie badania wskazują, że jej niedobory mogą nie tylko wpływać na stan kości, ale również mieć związek ze schorzeniami o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym (cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, choroby zapalne jelit, astma, czy nawet nowotwory). W drugim zestawie znajdziemy badania kontrolujące pracę nerek i wątroby: mocz (badanie ogólne), kreatynina z eGFR, mocznik, wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) oraz próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP i ALP), HBS antygen, HCV przeciwciała. Podstawowym badaniem stosowanym w diagnostyce chorób nerek i całego układu moczowego jest badanie ogólne moczu. Oprócz schorzeń układu moczowego, badanie ogólne moczu może być pomocniczo zlecane w diagnostyce chorób wątroby (parametry takie jak bilirubina i urobilinogen) i cukrzycy (glukoza). Prawidłowa praca nerek warunkuje utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a rozwój Przewlekłej Choroby Nerek (PChN) prowadzi do nadciśnienia i zmian metabolicznych nasilających procesy miażdżycowe, stąd slogan „Chroń nerki, ocal swoje serce”. Jednym z najpopularniejszych badań laboratoryjnych są tzw. próby wątrobowe. Jest to grupa badań, pozwalająca ocenić dobrostan wątroby i dróg żółciowych, obejmująca oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP i ALP) oraz stężenia bilirubiny całkowitej. Nieprawidłowości w wynikach prób wątrobowych mogą mieć różne przyczyny – zarówno toksyczne uszkodzenie tego narządu (alkohol, leki, zatrucia grzybami), błędy dietetyczne prowadzące do jego stłuszczenia, czy w końcu zakażenia wirusowe. Wiosenna kampania profilaktyczna potrwa od 12 marca, czyli od Światowego Dnia Nerek, bony na badania można pobierać do 31 maja 2020 roku na stronie www.zdrowiepodlupa.diag.pl. UWAGA! W związku z pandemią Covid-19 i utrudnieniami w wykonaniu badań diagnostycznych z uwagi na zamknięcie części punktów pobrań wskazanych na stronie: https://diag.pl/pacjent/zmiany-w-dostepnosci-punktow-pobran/, informujemy o możliwości pobrania bonów na zasadach obowiązujących w ramach Kampanii „Zdrowie pod lupą” do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz ich wykonania do dnia 31 lipca 2020. Więcej informacji na stronie kampanii www.zdrowiepodlupa.diag.pl lub pod numerem Informacji Telefonicznej dla Pacjentów sieci DIAGNOSTYKA: +48 799 399 360 Pakiety z akcji profilaktycznej „Zdrowie pod lupą”  można zakupić również w e-Sklepie DIAGNOSTYKI. Vouchery zakupione w e-Sklepie można realizować przez 90 dni od daty zakupu. KUP pakiety w e-Sklepie Pobierz bony na badania Serdecznie zapraszamy!

22 marca 2019

„Droga do zdrowia” – akcja edukacyjno-profilaktyczna

Jak przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym? Droga do zdrowia – kampania DIAGNOSTYKI Laboratoriów medycznych Czy mamy wpływ na swoje zdrowie? Oczywiście, że tak, a szczególnie na rozwój tzw. chorób cywilizacyjnych, które są obecnie  przyczyną aż 80. procent zgonów! Choroby cywilizacyjne, nazywane również chorobami XXI wieku, to schorzenia wynikające z życia w wysoko uprzemysłowionych i zanieczyszczonych miastach, z udziałem takich negatywnych czynników jak stres, siedzący tryb życia, brak ruchu i zła dieta. Otyłość, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego nie pojawiają się nagle, tylko rozwijają na przestrzeni lat. Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA przyzwyczaiły już swoich pacjentów do corocznych kampanii profilaktycznych. Aktualna, o nazwie „Droga do zdrowia” będzie związana właśnie z wczesnym wykrywaniem i przeciwdziałaniem chorobom cywilizacyjnym. Aż 15 badań przesiewowych oraz konsultacja medyczna wyników, pomogą nam zorientować się w jakiej kondycji jest nasz organizm, jakie ewentualne zagrożenia mogą nam grozić oraz jak im zapobiegać lub hamować ich rozwój. – Choroby  związane z zaburzeniami gospodarki lipidowej i węglowodanowej, takie jak otyłość, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, stany przedcukrzycowe czy w końcu cukrzyca są w dużej mierze zależne od nas i naszego stylu życia. Dlatego zachęcamy do sprawdzenia „stanu wyjściowego” i wyznaczenia sobie celów,  naszej własnej „drogi do zdrowia”. Tu jestem, a gdzie chcę być za rok, za dwa lata? Myślenie długoterminowe o zdrowiu to dobra strategia – zachęca dr n. med. Emilia Martin, specjalista ds. badań laboratoryjnych. W zestawie „Droga do zdrowia” znalazły się: morfologia krwi, lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), hemoglobina glikowana, wskaźnik insulinooporności (glukoza, insulina oraz HOMA-IR), próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) oraz konsultacja medyczna. Wartości cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL (dobrego), LDL (złego), cholesterolu nie-HDL i trójglicerydów odzwierciedlają stan gospodarki lipidowej organizmu. Stężenia cholesterolu całkowitego, jak i LDL oraz nie-HDL są bezpośrednio powiązane z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Warto wiedzieć, że zmiany stłuszczeniowe w naczyniach krwionośnych można stwierdzić już u dwulatków, a z wiekiem odkładanie złogów cholesterolowych nasila się. Hemoglobina glikowana to parametr oceniający gospodarkę węglowodanową na przestrzeni  trzech miesięcy poprzedzających badanie, polskie rekomendacje zalecają to badanie do oceny skuteczności leczenia cukrzycy (kontrolowania cukrzycy). Dodatkowo, najnowsze doniesienia medyczne wskazują ten parametr jako wskaźnik zaburzeń metabolizmu węglowodanów zanim jeszcze rozwinie się cukrzyca, ma on więc też bardzo ważne znaczenie prognostyczne.Na zagrożenie rozwojem cukrzycy wskazuje także insulinooporność, którą zdiagnozować można m.in. z użyciem wskaźnika HOMA-IR, wyliczanego na podstawie stężeń glukozy i insuliny na czczo. Co ważne, po raz pierwszy, badaniom w kampanii DIAGNOSTYKI towarzyszy ich bezpłatna konsultacja. Każdy, kto wykupi zestaw 15 badań w promocyjnej cenie 119 zł będzie mógł je skonsultować online, otrzymując ogólne zalecenia dotyczące diety i aktywności fizycznej lub konieczności wizyty u konkretnego specjalisty. Bony na badania i konsultacje można pobierać ze strony https://www.drogadozdrowia.diag.pl/. Kampania rozpocznie się 21 marca i potrwa do końca maja 2019 roku, realizacja voucherów do końca czerwca, a konsultacji do końca sierpnia br.

10 października 2018

Uwaga: zmiana regulaminu Usługi Wyniki On-Line!

Zgodnie z Pkt X Regulaminu Usługi Wyniki On-line (dalej: Regulamin) zawiadamiamy, że od dnia 27.10.2018 nastąpi zmiana Regulaminu z uwagi na zmiany możliwości technicznych  w następującym zakresie: Pkt II lit b Regulaminu otrzymał następujące brzmienie: Usługobiorca/Pacjent – osoba, która korzysta z Usługi „Wyniki On-line”, na rzecz której zostały wykonane badania laboratoryjne przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka. Pkt II lit e Regulaminu otrzymał następujące brzmienie: Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS 0000267623), NZOZ „Loma” Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno (KRS 0000243435), dr. N. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice (KRS 0000321281),  Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935). Pkt II lit f ust 2 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie: Potwierdzenie czynności, o której mowa w pkt 1) poprzez podanie Hasła; po wpisaniu powyższego hasła należy zatwierdzić mechanizm reCaptche i użyć klawisza ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury; Pkt II lit g Regulaminu otrzymał następujące brzmienie: Logowanie – proces polegający na podaniu numeru Karty lub numeru PESEL we wskazanych polach i potwierdzeniu hasłem utworzonym w trakcje procesu Weryfikacji oraz na zaakceptowaniu mechanizmu reCaptche.   Pkt II lit h Regulaminu otrzymał następujące brzmienie: Karta Stałego Klienta/Karta Dostępu do Usługi Wyniki On-line/Karta – plastikowa karta służąca do Weryfikacji Usługobiorcy na stronie dostępu do Usługi „Wyniki On-line”, posiadająca indywidualny numer, przekazana przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka w trakcje zlecenia badań laboratoryjnych. Pkt III ust 1 otrzymuje następujące brzmienie 1.Diagnostyka, w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego w Diagnostyce lub w Spółce z Grupy Diagnostyka, świadczy Usługę „Wyniki On-line”, polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych wykonanych przez Diagnostykę lub przez Spółkę z Grupy Diagnostyka. Usługa „Wyniki On-line” dostępna jest: za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus; pod adresem: www.csw.diag.pl/OrderViewer/Account/Login?ReturnUrl=%2FOrderViewer%2F; pod adresem: https://csw.diag.pl/OrderViewer/ Pkt IV ust 1 otrzymuje następujące brzmienie Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” jest możliwe w następujący sposób: a) dostęp do wszystkich wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub  laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka –  Centralny Serwer Wyników; b) dostęp do wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia; c) za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus. Pkt IV ust 5 otrzymuje następujące brzmienie W przypadku Usługobiorcy nieposiadającego Karty Dostępu do Usługi „Wyniki On-line” lub problemów z logowaniem, ma możliwość skorzystania z Usługi „Wyniki On-line” w formie „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia”, która pozwala na uzyskanie dostępu do wyników badań na podstawie numeru zlecenia, bez względu na miejsce ich wykonania. Pacjent  w celu skorzystania z Usługi Wyniki on-line w w/w formie, powinien: Wejść na stronę www.wyniki.diag.pl i wybrać sposób logowania „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia”; W formularzu logowania wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia podaną przy zlecaniu badania oraz zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować; Zatwierdzić mechanizm reCapche. Pkt VII  ust 4 otrzymuje następujące brzmienie W wyniku współpracy Usługodawcy ze Spółkami z Grupy Diagnostyka polegającej na udostępnieniu on-line wyników badań laboratoryjnych, Administratorem danych są Spółki z Grupy Diagnostyka, w których osoby wykonały badania laboratoryjne. Diagnostyka przetwarza dane pacjentów Spółek z Grupy Diagnostyka wyłączenie w celu realizacji usługi „Wyniki on-line”.
  • 18 z 19