Aktualności

Newsletter

28 września 2022

Światowy Dzień Serca – jednodniowa akcja profilaktyczna

Z okazji Światowego Dnia Serca przygotowaliśmy akcję profilaktyczną w ramach której 29.09.2022 w e-Sklepie DIAGNOSTYKI można skorzystać z kodu obniżającego cenę e-Pakietu sercowego o 15%. Serce to najciężej pracujący mięsień w organizmie człowieka, gdyż nigdy nie odpoczywa. Bez jego nieustannej pracy, nie moglibyśmy żyć, dlatego tak ważne jest, aby jak najlepiej o nie dbać. Głównym celem Światowego Dnia Zdrowia jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocja zdrowego stylu życia. e-Pakiet sercowy Badania znajdujące się w pakiecie to: D-dimer – badanie wykonywane w podejrzeniu nasilenia procesów krzepnięcia oraz w diagnostyce stanów zakrzepowo-zatorowych,Glukoza – podstawowe badanie w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia cukrzycy,Elektrolity (Na, K) – niezbędne w ocenie równowagi wodno-elektrolitowej,Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) – ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce m.in. miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych,Magnez – przydatny w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz niewydolności nerek,hs Troponina I – test wysokoczuły potrzebny do diagnostyki zawałów mięśnia sercowego,Homocysteina – wykorzystywana w ocenie ryzyka chorób o podłożu miażdżycowym i zakrzepowym. Jak kupić e-Pakiet? Kampania profilaktyczna odbywa się wyłącznie w e-Sklepie DIAGNOSTYKI. Aby wziąć udział w akcji, należy skorzystać ze specjalnego kodu: DS2022, który obniża cenę badania o 15%. Kod należy wpisać w koszyku podczas zakupów w naszym e-Sklepie. Ważność vouchera to 90 dni od dnia zakupu. Sprawdź e-Pakiet

14 września 2022

Komunikat o zmianie Regulaminu Świadczenia Usługi „Wyniki On-Line”

Szanowni Państwo, Zgodnie z pkt X Regulaminu Świadczenia Usługi „Wyniki On-Line” z dnia 21.09.2020 r. informujemy, że z dniem 28.09.2022 nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie: pkt II lit d) otrzymuje następujące brzmienie: d) Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: dr. N. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice (KRS 0000321281), Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935). pkt II poprzez dodanie lit m): m) Usługa Interpretacji – usługa polegająca na analizie wyników badań laboratoryjnych powierzonych Labplus Sp. z o.o. przez Pacjenta, oraz na podstawie wywiadu medycznego udzielonego przez Pacjenta w LabTest Checker (certyfikowanym oprogramowaniu medycznym stworzonym przez Labplus), której wynik w zakresie prognozowania stanu zdrowia i chorób Użytkownika zostanie przedstawiony Użytkownikowi za pośrednictwem systemu LabTest Checker, która jest świadczone zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Labplus sp. z o.o. z dnia 14.06.2022 r. Powyższa usługa dotyczy włącznie badań diagnostycznych wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka – Centralny Serwer Wyników oznaczonych w Serwisie. Podmiotem świadczącym Usługę Interpretacji jest Lapbplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, 55-010 przy ulicy Strzelińskiej 41 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000405168, posiadającą NIP: 894 303 69 26 oraz REGON: 021 784 650 pkt IV ust 1 lit a), b) otrzymują następujące brzmienie: IV 1. Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” jest możliwe w następujący sposób:a) dostęp do wszystkich wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka – Centralny Serwer Wyników, po wykonaniu Weryfikacji oraz  Logowania na Stronie Dostępowej;b) dostęp do wyników badań Pacjenta na podstawie numeru  pojedynczego zlecenia . pkt IV ust 5 otrzymuje następujące brzmienie: 5. Pacjent po uzyskaniu dostępu do wyników badań diagnostycznych na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, po akceptacji Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Labplus sp. z o.o. z dnia 14.06.2022 r. ma możliwość  skorzystania z Usługi Interpretacji.
  • 1 z 22