Jak czytać wyniki

ROZPOCZNIJ PREZENTACJE

Diagnostyka S.A.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, tel. 12 295 01 00, e-mail: lab@diag.pl

Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Laboratorium oddziału Kraków

ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Zlecający:BADANIE PŁATNE

Oddział:Oddział Kraków

Lekarz kier.:-

Odbiorca wynikuODBIÓR OSOBISTY

Kod kontrahenta:1

Kod oddziału:2020

Data rej.:2014-12-15

Data/godz. pobrania:2014-12-15 08:32

Pacjent: Imię i nazwisko

Adres: adres pacjenta

PESEL: PESEL pacjenta

Data ur.:1987-01-07

Płeć:Żeńska

Nr zlecenia

Nr zlecenia

Poza podstawowymi danymi (imię, nazwisko, wiek, PESEL badanego, data przyjęcia zlecenia itp.) na wyniku wydawanym przez laboratoria sieci DIAGNOSTYKA znajduje się numer zlecenia. Pozwala on na szybkie zidentyfikowanie zlecenia i odnalezienie wyniku..

Badanie

Badanie

W tej kolumnie umieszcza się nazwę wykonywanego badania. Warto pamiętać że na jedno badanie składa się oznaczenie szeregu parametrów. Tak jak np. w przypadku morfologii krwii.

Wyniki

Wyniki

Jest wyrażony liczbowo, opisowo lub symbolami +/-

Jedn.

Jednostki

Pokazuje w jakich jednostkach wyrażono wynik. Możliwa jest sytuacja gdy różne laboratoria używają różnych jednostek dla jednego rodzaju badania.

Zakres referencyjny

Zakres referencyjny

Wartości te wyrażają przedział w jakim powinien mieścić się prawidłowy wynik badania. Jeżeli wynik wykracza poza ten przedział – czyli jest niższy lub wyższy, oznacza to wynik nieprawidłowy.

Warto zwrócić uwagę że zakresy wartości prawidłowych mogą się różnić w zależności od wielu czynników np. zastosowanej metody do wykonania oznaczenia, wieku czy płci pacjenta. Jeśli wynik znajduje się pomiędzy ustalonymi wartościami granicznymi przyjmuje się że jest on prawidłowy.

Taki rezultat badania nie jest jednak podstawą do wykluczenia schorzenia. Dlatego wyniki powinny być interpretowane przez lekarza! Może on określić rodzaj problemu korzystając z kombinacji wyników innych badań, obrazu klinicznego pacjenta (stan zdrowia) czy pacjent przystąpił do badania prawidłowo przygotowany oraz szeregu innych czynników. Warto wspomnieć o często popełnianym błędzie - wyniki "pozytywny" badania obecności czynnika chorobotwórczego (np. wirusa zapalenia wątroby typu C) nie oznacza że wszystko jest w porządku ale wręcz przeciwnie stwiedzono infekcję.

LIW

LIW

W laboratoriach sieci DIAGNOSTYKA wyniki dodatkowo są oznaczane symbolami.

H (ang. high - wysoki) oznacza przekroczenie wartości max dla danego parametru.

L (ang. low - niski) oznacza przekroczenie wartości min (w dół) dla danego parametru.

Brak symbolu oznacza wynik prawidłowy, mieszczący sięw zakresie wartości prawidłowych.

Morfologia
99
tys/ul
3,8 - 10,0
L
Badanie

Badanie

Numer badania

Daty / Materiał

Daty / Materiał

Data wykonania - moment, w którym wynik z analizatora został przesłany do systemu e-lab (lub wprowadzony przez diagnostę przy badaniach manualnych)

Data/Godz wydania - moment ostatecznego zatwierdzenia przez diagnostę wyniku do publikacji/wydania

Materiał - rodzaj materiału w jakim zostało wykonane oznaczenie danego parametru

Autoryzował

Autoryzował

Diagnosta, który zaakceptował wynik do publikacji

Wykonano

Wykonano

Miejsce wykonania badania

1
Data wykonania: 2014-12-15
Data/godz. wydania: 2015-12-15, 12:35:19
Materiał: Krew żylna (EDTA)
R. GRZELIK2, 04903
Diagnostyka S.A., Laboratorium oddziału Kraków, ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
Badanie

Badanie

W tej kolumnie umieszcza się nazwę wykonywanego badania. Warto pamiętać że na jedno badanie składa się oznaczenie szeregu parametrów. Tak jak np. w przypadku morfologii krwii.

Morfologia
Wyniki

Wyniki

Jest wyrażony liczbowo, opisowo lub symbolami +/-

99
Jedn.

Jednostki

Pokazuje w jakich jednostkach wyrażono wynik. Możliwa jest sytuacja gdy różne laboratoria używają różnych jednostek dla jednego rodzaju badania.

tys/ul
Zakres referencyjny

Zakres referencyjny

Wartości te wyrażają przedział w jakim powinien mieścić się prawidłowy wynik badania. Jeżeli wynik wykracza poza ten przedział – czyli jest niższy lub wyższy, oznacza to wynik nieprawidłowy.

Warto zwrócić uwagę że zakresy wartości prawidłowych mogą się różnić w zależności od wielu czynników np. zastosowanej metody do wykonania oznaczenia, wieku czy płci pacjenta. Jeśli wynik znajduje się pomiędzy ustalonymi wartościami granicznymi przyjmuje się że jest on prawidłowy.

Taki rezultat badania nie jest jednak podstawą do wykluczenia schorzenia. Dlatego wyniki powinny być interpretowane przez lekarza! Może on określić rodzaj problemu korzystając z kombinacji wyników innych badań, obrazu klinicznego pacjenta (stan zdrowia) czy pacjent przystąpił do badania prawidłowo przygotowany oraz szeregu innych czynników. Warto wspomnieć o często popełnianym błędzie - wyniki "pozytywny" badania obecności czynnika chorobotwórczego (np. wirusa zapalenia wątroby typu C) nie oznacza że wszystko jest w porządku ale wręcz przeciwnie stwiedzono infekcję.

3,8 - 10,0
LIW

LIW

W laboratoriach sieci DIAGNOSTYKA wyniki dodatkowo są oznaczane symbolami.

H (ang. high - wysoki) oznacza przekroczenie wartości max dla danego parametru.

L (ang. low - niski) oznacza przekroczenie wartości min (w dół) dla danego parametru.

Brak symbolu oznacza wynik prawidłowy, mieszczący sięw zakresie wartości prawidłowych.

L
Badanie

Badanie

Numer badania

1
Daty / Materiał

Daty / Materiał

Data wykonania - moment, w którym wynik z analizatora został przesłany do systemu e-lab (lub wprowadzony przez diagnostę przy badaniach manualnych)

Data/Godz wydania - moment ostatecznego zatwierdzenia przez diagnostę wyniku do publikacji/wydania

Materiał - rodzaj materiału w jakim zostało wykonane oznaczenie danego parametru

Data wykonania: 2014-12-15 Data/godz. wydania: 2015-12-15, 12:35:19 Materiał: Krew żylna (EDTA)
Autoryzował

Autoryzował

Diagnosta, który zaakceptował wynik do publikacji

R. GRZELIK2, 04903
Wykonano

Wykonano

Miejsce wykonania badania

Diagnostyka S.A., Laboratorium oddziału Kraków, ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Brak uwag

Uwagi

Miejsce na uwagi dotyczące materiału przekazanego do badań

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium