Automatyczny system interpretacji wyników badań w 2 minuty

Od 29.09.2022 razem z wynikami pakietów tarczycowych możesz otrzymać również raport podsumowujący Twoje badania, stworzony na podstawie uzyskanych wyników i odpowiedzi udzielonych przez Ciebie w ankiecie medycznej.

W kilka minut otrzymasz informację zwrotną – jaki jest aktualny stan Twojego zdrowia i wskazówki dotyczące dalszego postępowania.


Korzystając z interpretacji online:


Jak otrzymać interpretację wyników?


Uwaga:
Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Pełnej interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.