Bezpłatne badania dla medyków w mobilnych punktach pobrań

Grupa DIAGNOSTYKA przypomina, że nieodpłatne testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, przeprowadzane w ramach akcji „BADAMY-WSPIERAMY”, dedykowane są przedstawicielom wybranych zawodów medycznych, w tym lekarzom, stomatologom, diagnostom laboratoryjnych, fizjoterapeutom, pielęgniarkom i położnym oraz ratownikom medycznym, którzy nie są zatrudnieni w szpitalach. Medycy pracujący w tych jednostkach, zgodnie z deklaracjami polskich władz, mają bowiem zapewniony bieżący dostęp do badań w przypadku ich konieczności.

Pracownicy służby zdrowia, pragnący skorzystać z bezpłatnych testów w ramach programu DIAGNOSTYKI, muszą umówić się na pobranie poprzez stronę www.dlamedykow.diagnostyka.pl. Mobilne punkty pobrań typu „Drive&Go-Thru” działają w kilkunastu największych polskich miastach: w Gdyni, Kielcach, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Bielsku-Białej, Toruniu, Bydgoszczy oraz dwóch lokalizacjach w Warszawie. W miarę rozwoju inicjatywy oraz wsparcia Partnerów Medyków (firm lokalnych, korporacji, samorządów) możliwe będzie poszerzenie programu o kolejne specjalizacje medyczne oraz uruchamianie mobilnych punktów w kolejnych lokalizacjach.