COVID-19 restrykcje -państwa wymagające testu RT-PCR

Jakie kraje wciąż wymagają wykonania testu w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 przed podróżą? Poniżej przedstawiamy listę, z danymi aktualnymi na 26.04.2022 r.

Kraje europejskie wymagające testu wykrywającego COVID-19:

Albania –  szczepionka lub PCR (do 72h przed przyjazdem) lub antygen (do 48h przyjazdem) lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 6 miesięcy)

Andora – dla turystów którzy zostają w kraju dłużej niż 3 noce: szczepionka lub lateral flow test lub dowód bycia ozdrowieńcem

Austria – PCR (do 72h) lub szczepionka lub dowód bycia ozdrowieńcem.

Belgia – szczepionka lub dowód bycia ozdrowieńcem lub PCR (do 72h) lub antygen (do 24h)

Bośnia i Hercegowina – PCR (do 48h) lub szczepionka

Cypr – szczepionka lub PCR (do 72h) lub antygen (do 24h)

Francja – szczepionka lub PCR lub antygen

Niemcy – szczepionka lub PCR (do 48h)

Grecja – szczepionka lub PCR (do 72h) lub antygen (do 24h) – 2. Maja restrykcje zostaną zdjęte!

Włochy – szczepionka lub PCR (do 72h) lub antygen (do 24h) lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 180 dni)

Malta – szczepionka lub PCR (do 72h) lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 180 dni)

Monako – PCR lub antygen (do 24h) lub szczepionka lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 6 msc)

Czarnogóra – PCR (do 72h) lub dowód bycia ozdrowieńcem lub szczepionka

Portugalia (z wyjątkiem Madery)szczepionka lub dowód bycia ozdrowieńcem lub PCR (do 72h) lub antygen (do 24h)

Serbia – PCR (do 48h) lub szczepionka lub dowód bycia ozdrowieńcem

Hiszpania – szczepionka lub PCR (do 72h) lub antygen (do 24h) lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 180 dni)

Wybrane kraje poza Europą:

USA – PCR lub antygen (do 1 dnia) lub certyfikat bycia ozdrowieńcem (do 90 dni)

Turcja – szczepionka lub PCR (do 72h) lub antygen do (do 48h) lub dowód bycia ozdrowieńcem (28-180 dni)

Malezja – PCR (do 2 dni), a zaszczepieni ozdrowieńcy mogą pokazać RTK-Ag (do 2 dni)

Kanada – szczepionka lub PCR (do 72h) lub antygen (1 dzień) lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 180 dni)

Indie – szczepionka lub PCR (do 72h)

ZEA – szczepionka lub PCR (do 48h) lub dowód bycia ozdrowieńcem (do 30 dni)

Wietnam – PCR (do 72h) lub antygen (do 24h)

Singapur – PCR lub antygen (do 2 dni) lub dowód bycia ozdrowieńcem

Australia – szczepionka lub PCR (do 3 dni) lub antygen (do 24h)

Japonia – Wszyscy podróżujący muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS CoV-2 zrobione w ciągu 72 godzin przed wylotem. Wynik testu musi znajdować się na stosownym formularzu (do pobrania ze strony: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html)

Chiny – Pasażerowie w pełni zaszczepieni podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać dwa negatywne wyniki testów na COVID-19 na maksymalnie 24 godziny przed podróżą wykonane metodą molekularną (RT-PCR) w dwóch różnych laboratoriach spośród placówek wyznaczonych przez Ambasadę Chin w Warszawie. Pasażerowie niezaszczepieni muszą uzyskać jeden negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany metodą molekularną (RT-PCR) w ciągu 24 godzin przed wejściem na pokład oraz jeden negatywny wynik badania z krwi żylnej na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 typu IgM, wykonany w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład w placówce wyznaczonej przez Ambasadę Chin w Warszawie. Ponadto, od 30 marca 2022 r. w odniesieniu do wszystkich podróżujących (zarówno osób w pełni zaszczepionych, jak i niezaszczepionych) obowiązuje wymóg uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego, który musi zostać wykonany w placówce wyznaczonej przez Ambasadę Chin w Warszawie w ciągu 12 godzin przed wejściem na pokład samolotu.

Egipt – Podróżujący do Egiptu ma obowiązek okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na obecność COVID-19 przetłumaczony na język angielski lub język arabski. Badanie testem PCR powinno być przeprowadzone nie wcześniej niż 72 godziny przed planowanym czasem wylotu samolotu lecącego bezpośrednio do Egiptu. W przypadku osób przekraczających granicę lądową lub morską badanie PCR powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy Egiptu. Badanie testem antygenowym powinno być przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy z Egiptem. Zaświadczenie dotyczące wyniku testu musi być oryginalne i zawierać oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR.

Maroko – Wymagany negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed odprawą paszportową i wejściem na prom.

Tunezja – Osoby powyżej 18 roku życia, które nie są zaszczepione lub mają niepełne szczepienie muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem, lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Po wjeździe na terytorium Tunezji losowo wybrani podróżni (powyżej 18 roku życia) poddawani są szybkim testom lub testom PCR.

COVID-19 – testy RT-PCR

Aktualne wymagania dotyczące podróżowania i obowiązujących restrykcji w poszczególnych krajach, związanych z COVID-19, należy sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych).

Testy RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2, wydane w języku angielskim, przeprowadzisz w określonych punktach wymazowych DIAGNOSTYKI.