Komunikat o zmianach w Regulaminach od dnia 03.08.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 03.08.2020 roku nastąpi zmiana:

1)  REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI „Powiadomienie o wynikach badań”  (dalej: Regulamin) w następującym zakresie:

a) IV ust 1 Regulaminu otrzyma  następujące brzmienie:

Korzystanie z Usługi „Powiadomienie o wynikach badań” jest możliwe po zleceniu Diagnostyce Usługi:

  1. w Placówce i dokonaniu płatności wynagrodzenia za usługę w wysokości wskazanej w cenniku dostępnym w Placówce, w którym jest zlecana Usługa;
  2. na stronie wynik.diag.pl,  po wcześniejszym zalogowaniu się zgodnie z  Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-od-dnia-19-03-2020r/, przez zaznaczenie pola wyboru „Chcę aktywować usługę powiadomienia SMS i akceptuję Regulamin oraz wpisaniu kodu zakupionego  w dowolnej  Placówce za kwotę 59 zł, powyższy kod jest wysyłany SMS na numer telefony podany przez Usługobiorcę.  Z zastrzeżeniem, że Usługobiorca która zgodnie z regulaminem […] nie podała numeru telefonu jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu w trakcie procesu aktywacji Usługi.
  3. Osoba, która zgodnie z Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-newslettera-od-dnia-03-08-2020/ jest zapisana do Newsletter lub zapisze się do Newslettera zgodnie z Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-newslettera-od-dnia-03-08-2020/ w trakcje aktywacji Usługi, ma prawo do aktywacji Usługi bez podawania kodu o którym mowa w lit b) powyżej

b) IV ust 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Po zleceniu Usługi zgodnie z ust. 1 lit. B lub c), Pacjent otrzyma SMS-a z prośbą o potwierdzenie numeru telefonu i akceptację niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu powyższej informacji Pacjent w terminie do 72 godzin jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i potwierdzić numer telefonu, wysyłając odpowiedź SMS-ową o treści: „TAK”. Brak udzielenia powyższej odpowiedzi uniemożliwi wykonanie Usługi

2) Regulaminu Newslettera  w zakresie § 4, który otrzyma następujące brzmienie:

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która zawrze umowę z Diagnostyką w  następujący sposób:
a)   na stronie diag.pl oraz innych stronach znajdujących się na subdomenach diag.pl i diagnostyka.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Na podany przez użytkownika adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazany link do treści Regulaminu oraz następujące zgody:

  • Akceptuję Regulamin;
  • Potwierdzam podany adres e-mail;
  • Potwierdzam chęć otrzymywania od Diagnostyki drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na podany adres e-mail;

Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter i akceptację powyższych zgód.
b) stronie https://wyniki.diag.pl po uzyskaniu dostępu do Konta Stałego Klienta, zgodnie z Regulaminem Wyniki on-line,  w części „Moje dane” dotyczącej Newslettera, kliknie przycisk „Zapisuję się do Newslettera i akceptuję jego Regulamin

c) stronie https://wyniki.diag.pl po uzyskaniu dostępu do Konta Stałego Klienta, zgodnie z Regulaminem Wyniki on-line,  w części „Usługa Powiadomienie o wynikach badań” w trakcie aktywacji Usługi powiadomienie o wynikach badań zgodnie z Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-swiadczenia-uslugi-powiadomienie-o-wynikach-badan-od-dnia-03-08-2020-r/ kliknie check box zapisuję się do Newslettera i akceptuję jego regulamin

W przypadku wskazanym w pkt b i c  zaznaczenie w/w check boxa oznacza zawarcie umowy na korzystanie z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem że jeżeli  Użytkownik nie podał adresu e-mail w trakcie procesu Uwierzytelniania przewidzianego w Regulaminie: https://diag.pl/pacjent/regulamin-od-dnia-19-03-2020r/, po zaznaczeniu check boxa”, dodatkowo musi podać i zweryfikować adres e-mail. Weryfikacja polega na wpisaniu kodu otrzymanego w wiadomości e-mail w pole „Kod weryfikacyjny”.

Na podany adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny, w którym będzie wskazany link do potwierdzenia wskazanego adres e-mail, w powyższym przypadku kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.