Komunikat o zmianie Regulaminie chatbota

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 6 Regulaminu od dnia 11.12.2019 r. informujemy, że z dniem 30.10.2023 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

Z § 4 zostaną usunięte następujące zapisy:

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione:

A. podwykonawcy Administratora, z którego korzysta on przy przetwarzaniu danych osobowych tj. Codehereos sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i jej podwykonawcom dostarczającym Codehereos infrastrukturę informatyczną; Chatbotize jest dostawcą usługi chatbota i przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
B. Codehereos jako niezależnemu odbiorcy, w celu ich przetwarzania przez Codehereos w swoim imieniu dla potrzeb prowadzenia statystyk dotyczących zachowań Użytkowników korzystających z chatbota.


Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom dostarczającym Codehereos infrastrukturę informatyczną, z których Chatbotize korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.