Komunikat o zmianie Regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 12 Regulaminu od dnia 03.12.2021 r. informujemy, że z dniem 19.07.2022 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

§ 1 punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

11. Konto Diagnostyka – nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu.

Do § 1 zostanie dodany następujący zapis:

12. Konto Nowa Genetyka – nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. przegląd zawartych umów za pośrednictwem Sklepu , zgodnie z Regulaminem umieszczonym na stronie https://nowagenetyka.pl/regulamin-e-sklepu/

§ 5 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Użytkownik posiada Konto Diagnostyka lub Konto Nowa Genetyka.
a) Użytkownik loguje się do Konta Diagnostyka l/ Konta Nowa Genetyka

§ 5 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Użytkownik nie posiada Konta Diagnostyka / Konta Nowa Genetyka