Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 10.08.2023 r. dot. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych informujemy, że z dniem 15.03.2024 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

Do &11 pkt. 2 zostanie dodany następujący zapis:

e) kontaktu zwrotnego w celu monitorowania jakości usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora.