Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu

Uwaga zmiana regulaminu!

Zgodnie z § 12 Regulamin z dnia  16.01.2018 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych (dalej: Regulamin) zawiadamiamy, że od dnia 29.10.2018r. nastąpi zmiana Regulaminu z uwagi na zmiany możliwości technicznych w następującym zakresie:

I. § 1 lit1 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:

Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.diag.pl/sklep, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie:
– pojedynczych Badań laboratoryjnych;
– usługi Konsultacji;
– Badania laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań;
– Badania Laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją
(dalej: Umowa).

Zakupione pojedyncze Badania laboratoryjne mogą zostać zlecone do wykonania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących wyłącznie we wskazanych na stronie internetowej www.diag.pl/sklep Placówkach, w których ofercie znajduje się dane badanie laboratoryjne.

Natomiast zakupione Badania laboratoryjne wskazane w E-Pakietach Badań są wykonywane przez Usługodawcę/Spółki Współpracujące na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących.

II. § 1 pkt 4 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:

Spółka Współpracująca – oznacza spółkę Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17,
42-202 Częstochowa (KRS nr 0000267623) oraz spółkę „Loma” Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnie, ul.
Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno, (KRS nr 0000243435), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp.
z o.o. (KRS nr 0000007832), VITALABO – Laboratoria Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Hallera 2e, (KRS 0000145298)

III. § 1 pkt 6 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:

Badanie Laboratoryjne – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, wskazane na stronie www.diag.pl/sklep. Zakres dostępności poszczególnych Badań Laboratoryjnych w poszczególnych Placówkach został wskazany na stronie internetowej Sklepu (www.diag.pl/sklep).

IV. § 1 pkt 10 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:

Voucher – dokument zawierający:
a) Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań, albo do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakiecie Badań wraz z ich Konsultacją,
b) Indywidualny Numer przypisany do listy wybranych pojedynczych Badań laboratoryjnych lub wybranej usługi Konsultacji.

V. § 4 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy
o:
a) wykonanie samodzielnie wybranych zestawów pojedynczych Badań
laboratoryjnych,
b) Badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych E-Pakietach Badań,

c) Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich
Konsultacją,
d) wykonanie usługi Konsultacji.

VI. § 5 Regulaminu otrzyma następujące brzmienie:

1. Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:
1. Użytkownik posiada Konto:
a) Użytkownik loguje się do Konta;
b) Użytkownik akceptuje Regulamin;
c) Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w e-sklepie lub interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze badania laboratoryjne (po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
d) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę, wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie:
https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania; uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań/pojedyncze Badania laboratoryjne/usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy;
e) Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.
Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację lub wyłącznie usługę Konsultacji, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji.
2. Użytkownik nie posiada Konta:
1. Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w Sklepie; 2. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”; 3. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
1. podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres e-mail;
2. składa następujące oświadczenia:
a) Akceptuję Regulamin;

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.

2. Użytkownik wybiera interesujący go E-Pakiet Badań w e-sklepie lub interesującą go Placówkę i wybiera w wybranej Placówce dostępne pojedyncze badania laboratoryjne.
3. Po złożeniu doświadczeń wskazanych w pkt 3 powyżej, Użytkownik wybiera zakładkę „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE”, dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania,
uiszczenie ceny za wybrany E-Pakiet Badań, pojedyncze Badanie laboratoryjne lub usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy;
4. Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika lub usługi Konsultacji.
5. Jeżeli Użytkownik zakupił E-Pakiet Badań obejmujący Konsultację lub usługę Konsultacji, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierającego informację o czynnościach niezbędnych do wykonania Konsultacji.