Komunikat o zmianie Regulaminu strony i polityki prywatności

Zgodnie z § 9 Regulaminu od dnia 03.12.2021 r. informujemy, że z dniem 04.10.2023 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie dotyczą definicji danych osobowych oraz informacji o warunkach przetwarzania danych osobowych w związku z wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności.

Do § 2 zostaną dodane następujące zapisy:

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
• możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
• możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu osoby reprezentującej daną firmę.

Do § 8 zostaną dodane następujące zapisy:

6. Dane osobowe Użytkowników zebrane zgodnie z ust 5 lit b powyżej:
– są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub za dobrowolną zgodą na udzielenie odpowiedzi na podane dane kontaktowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a także do czasu przedawnienia roszczeń jeśli to niezbędne oraz nie dłużej niż do czasu odwołania zgody kiedy dane zostały przekazane na podstawie zgody. Odwołać zgodę można kontaktując się na dane wskazane w ust. 4.