Komunikat o zmianie Regulaminu Strony i Polityki Prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 9 Regulaminu Strony i Polityki Prywatności od dnia 05.03.2021 r. informujemy, że z dniem 03.12.2021 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • Do § 8 punkt I zostanie dodany następujący zapis:

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.