Komunikat o zmianie regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §10 pkt. 3 Regulaminu od dnia 28.09.2022 r. informujemy, że z dniem 18.04.2023 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • Do &2 pkt zostaną dodane następujące zapisy:

Konsultacja – usługa świadczona na podstawie odrębnego regulaminu, polegająca na przekazaniu informacji/uwag do wyników badań.

House Med  sp. zo.o. – oznacza spółkę House Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30-720 Kraków (KRS nr 0000316649).

  • Par. IV pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Pacjent po uzyskaniu dostępu do wyników badań diagnostycznych na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie i naciśnięciu przycisku Interpretuj, ma możliwość:

a) skorzystania z Usługi Interpretacji wyników badań (wskazanych przez Usługodawcę) na podstawie odrębnego Regulaminu.

b) skorzystania z usługi Konsultacji wyników badań (wskazanych przez Usługodawcę)  świadczonej przez:

–  House Med. sp. zo.o. na podstawie odrębnego Regulaminu.

–  Usługodawcę na podstawie odrębnego Regulaminu.