Komunikat o zmianie Regulaminu Świadczenia Usługi „Wyniki On-line”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z punktem 5. w rozdziale X. Regulaminu od dnia 13.03.2024 r. informujemy, że z dniem 10.06.2024 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

Do rozdziału II. zostanie dodany punkt 7:

7) Pacjent ma też możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie zindywidualizowanych informacji dot. akcji profilaktycznych dotyczących w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Zakres przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie: https://diag.pl/sklep/zakres-przetwarzania-danych-w-tym-profilowania-w-ramach-zapisu-na-newsletter/.