Komunikat o zmianie regulaminu Świadczenia Usługi „Wyniki On-Line”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pkt X REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI „Wyniki On-Line” (dalej: Regulamin) informujemy, że z dniem 21.09.2020 nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  1. pkt II lit c) Regulaminu  zostaje usunięty;
  2. pkt III ust 1 lit a) Regulaminu zostaje usunięty
  3. pkt III ust 3 lit d), e) Regulaminu zostaje usunięty;
  4. pkt IV ust 1 lit c) zostaje Regulaminu zostaje usunięty;