Komunikat o zmianie regulaminu

Uwaga:  z uwagi na zmianę sposobu świadczenie usługi (usunięcie dostępu do wyników on line w stary sposób) nastąpi zmiana  regulaminu Usługi Wyniki On-Line !!!

Zgodnie z Pkt X Regulaminu Usługi Wyniki on Line (dalej: Regulamin) zawiadamiamy, że  od dnia 11.07.2018r. nastąpi zmiana Regulaminu  w następującym zakresie:

I.    Pkt II lit d Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:
Serwis/Strona Dostępu – strona www.wyniki.diag.pl. i inne jej subdomeny.

II.    Pkt III ust 1 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:
Diagnostyka, w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego, świadczy Usługę „Wyniki On-line”, polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych. Usługa „Wyniki On-line” dostępna jest:
•    za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus;
•    pod adresem:  https://csw.diag.pl/OrdersViewCSW/Wyniki.aspx
•    pod adresem : https://csw.diag.pl/OrderViewer/

III.    Pkt IV ust 1 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:
Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” jest możliwe w następujący sposób:
a) dostępu do wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki –   Centralny Serwer Wyników;
b)    dostępu do wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia;
c)    za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus;

IV.    Pkt IV ust 5 Regulaminu został usunięty;

V.    w związku z usunięciem Pkt IV ust 5 Regulaminu zmianie uległa numeracji Pkt IV ust 6 – 13.

Regulamin wyniki online z dnia 27.06.2018