Nowa rozszerzona wersja panelu ALEX

Od poniedziałku, 17 lutego 2020, badanie 3965 wykonywane jest w nowej, rozszerzonej wersji, pod nazwą: Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX2. Automatycznie wycofana zostaje poprzednia wersja testu: Panel alergenów molekularnych (282 parametry) – ALEX.  

Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX jest mikromacierzą immunoenzymatyczną umożliwiająca równoczesny pomiar in vitro IgE specyficznych dla 178 alergenów molekularnych i 117 ekstraktów źródeł alergenów oraz pomiar IgE całkowitej. Wprowadzone modyfikacje polegają na znacznym zwiększeniu liczby alergenów molekularnych (ze 126 do 178), przy równoczesnym zmniejszeniu liczby ekstraktów alergenowych (do 117) i niewielkich zmianach składu pozostałych alergenów (pełna lista zmian w załączeniu).

Rozpoczęcie diagnostyki alergii od wykonania badania sIgE multiplexem Alex, uwzględniającym wszystkie istotne alergeny, skraca postępowanie diagnostyczne, ukierunkowując wywiad i eliminując lub redukując konieczność przeprowadzenia testów ambulatoryjnych (np. prowokacji). Wykonanie równoczesnego pomiaru sIgE dla nieosiągalnej innymi metodami liczby 295 alergenów: ekstraktów i ich najważniejszych składników molekularnych, traktowane jako punkt wyjścia do dalszych etapów diagnostyki, legło u podstaw nowego algorytmu diagnostyki molekularnej alergii: Botom up – Z dołu do góry. To właśnie znajomość szerokiego profilu sIgE u pacjenta – obiektywna i mierzalna, a nie trudny często do uzyskania wywiad, staje się punktem wyjścia postępowania diagnostycznego. Poznanie profilu sIgE posiada dodatkowy aspekt prognostyczny, pozwalając na identyfikację bezobjawowego (nieuchwytnego w wywiadzie) uczulenia na alergeny molekularne, poprzedzającego stadium objawowe, o przebiegu i powikłaniach zależnych od charakteru alergenu. 

Dla 296-parametrowej wersji multiplexu Alex zaktualizowaliśmy zestawienie możliwych reakcji krzyżowych alergenów molekularnych, zatytułowane: „Zestawienie możliwych reakcji krzyżowych dla 178 molekularnych komponentów alergenowych uwzględnionych w multipleksie Alex” (2020, Wersja 1), które zastąpiło dotychczasowe opracowanie: „Zestawienie możliwych reakcji krzyżowych dla 126 molekularnych komponentów alergenowych uwzględnionych w multipleksie Alex” (2018, Wersja 1).

W załączeniu zestawienie zmian składu alergenów w obu wersjach testu i „Zestawienie możliwych reakcji krzyżowych” dla aktualnej wersji testu, dostępne na stronie Diagnostyki.  

  1. zestawienie możliwych reakcji krzyżowych dla 178 molekularnych komponentów alergenowych uwzględnionych w multipleksie Alex
  2. Skład testu ALEX2