Nowe badanie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2 - Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Z początkiem marca 2021r. ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA wdrożyła nową strategię badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

Powodem ku temu była znacząca zmiana roli oznaczeń przeciwciał – z wspomagającej diagnostykę zakażeń i kontrolę epidemiologiczną do wskaźnika odporności humoralnej. Wskaźnika, a nie wyznacznika. Obecność przeciwciał we krwi pacjenta jest wyrazem odpowiedzi immunologicznej na stymulację patogennym antygenem – czy to w przebiegu infekcji, czy to po szczepieniu. W dłuższym okresie po chorobie bądź immunizacji poziom przeciwciał może spadać, nie zmienia się jednak ilość komórek pamięci, warunkujących szybkie pobudzenie produkcji przeciwciał po ponownym kontakcie z patogenem.

By badania serologiczne mogły spełnić powyższą funkcję, ważne było uwzględnienie dwóch aspektów:

  1. Badania nad odpowiedzią immunologiczną na infekcję SARS-CoV-2 wskazały, że główną rolę w obronie przed wirusem odgrywają przeciwciała rozpoznające antygen S (ang. spike, białko kolca) wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie wykazano, że ten rodzaj przeciwciał może utrzymywać się we krwi dłużej niż przeciwciała skierowane przeciwko białku nukleokapsydu (N) wirusa SARS-CoV-2.
  2. Drugim, bardzo istotnym aspektem jest rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19. Wszystkie dostępne obecnie w Unii Europejskiej szczepionki (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca), oparte są na białku S wirusa SARS-CoV-2.

Biorąc powyższe pod uwagę, testem rekomendowanymi przez laboratoria DIAGNOSTYKA jest badanie (4850) Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo.

To nowe badanie ilościowe wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko białku S SARS-CoV-2, a więc te, których obecność jest skorelowana ze zdolnością neutralizacji („unieszkodliwiania”) wirusa. Producenci, których testy stosowane są przez laboratoria DIAGNOSTYKA wykazali, że istnieje związek pomiędzy dodatnim wynikiem przeciwciał w danym teście, a dodatnim wynikiem testu mikroneutralizacji, który uznawany jest za wskaźnik „sprawności działania” przeciwciał – a więc faktycznej odporności.

Jednocześnie badanie to może być wykonywane zarówno u osób, które przechorowały COVID-19, jak i zaszczepionych przeciw tej chorobie. Ta druga grupa wytworzy przeciwciała jedynie przeciwko temu antygenowi; w testach opartych na białku N osoby te uzyskałyby wyniki ujemne.

Nowe badanie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonywane jest ponadto testami zwalidowanymi względem standardu WHO, co pozwala na wyrażanie ich wyników w międzynarodowych jednostkach BAU/ml. Jeśli w przyszłości pojawią się rekomendacje co do tzw. miana zabezpieczającego lub miana, które pozwala na odłożenie szczepienia w czasie, wartości te będą prawdopodobnie wyrażone w tej właśnie jednostce.

Trzeba jednak pamiętać, że dokładna swoistość oznaczanych przeciwciał w poszczególnych technologiach jest różna, a co za tym idzie, wartości liczbowych uzyskanych w laboratoriach posługujących się różnymi technologiami nie można porównywać. Pomimo tej samej jednostki, interpretacja powinna być dokonywana w odniesieniu do wartości odcięcia (ang. cut-off), właściwych dla danej technologii.

Sprawdź badanie w e-Sklepie