Oferta badań w kierunku COVID-19 dla podróżujących

Laboratoria DIAGNOSTYKA przygotowały dla podróżujących szeroką gamę badań z zakresu diagnostyki COVID-19 wraz z uzupełniającymi wynikami w językach obcych lub zaświadczeniami lekarskimi.

1. Badania wymazu metodą RT-PCR (test molekularny)

Jest to badanie referencyjne uznawane przez wszystkie kraje świata. Wynik negatywny daje możliwość przekroczenia granicy i wjazdu do kraju docelowego.

Do badania wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie w języku obcym i w formacie wymaganym przez kraj docelowy.

W naszej ofercie są dostępne:

 • zaświadczenia w języku angielskim 
 • zaświadczenie w języku angielskim z numerem dokumentu 
 • zaświadczenie w języku angielskim z numerem dokumentu i wskazaniem miejsca pobrania materiału 
 • zaświadczenie w języku angielskim z numerem dokumentu, datą pobrania materiału i wykonania badania oraz wskazaniem metody badawczej 
 • zaświadczenie w języku niemieckim 
 • zaświadczenie w języku rosyjskim
 • zaświadczenie w języku ukraińskim 
 • zaświadczenie do Austrii 
 • zaświadczenie do Czech
 • zaświadczenie do Słowacji 
 • zaświadczenie do Japonii 
 • zaświadczenie do Danii 

Czas oczekiwania na wynik wraz z zaświadczeniem do 24 h.

Pakiety z zaświadczeniem lekarskim można zakupić w e-Sklepie DIAGNOSTYKI, dostępne są tutaj

2. Badania wymazu metodą RT-LAMP (test molekularny)

Jest to badanie molekularne uznawane przez niektóre kraje jako równoważne z RT-PCR. RT-LAMP jest testem, który również wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa, jednak dzięki modyfikacjom przebiegu samej reakcji, pozwala na szybsze uzyskanie wyników, co może mieć duże znaczenie dla niektórych pacjentów.

To badanie można zlecić w wersji z:

 • wynikiem w języku angielskim 
 • wynikiem w języku niemieckim 

Czas oczekiwania na wynik: do 12 godzin.

Badania w e-Sklepie DIAGNOSTYKI dostępne są tutaj

3. Badanie wymazowe antygenowe wykonywane w laboratorium z wykorzystaniem testu jakościowego lub ilościowego.

Badanie to jest akceptowane przez niektóre kraje jako wystarczające do okazania przy przekraczaniu granicy. Wynik negatywny daje możliwość przekroczenia granicy i wjazdu do kraju docelowego.

Badania wykonywane są jedynie metodami spełniającymi kryteria zdefiniowane przez WHO.

Do badania wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie w języku obcym i w formacie wymaganym przez kraj docelowy.

W naszej ofercie są dostępne:

 • zaświadczenia w języku angielskim 
 • zaświadczenie w języku angielskim z numerem dokumentu 
 • zaświadczenie w języku angielskim z numerem dokumentu, datą pobrania materiału i wykonania badania oraz wskazaniem metody badawczej
 • zaświadczenie w języku niemieckim
 • zaświadczenie do Danii 
 • zaświadczenie do Austrii 
 • zaświadczenie do Japonii, tylko dla testu ilościowego (4857)

Czas oczekiwania na wynik wraz z zaświadczeniem: do 24 godzin (zwykle dostępny w dniu pobrania).

Badania w e-Sklepie DIAGNOSTYKI dostępne są tutaj

4. Szybkie wymazowe testy antygenowe

Badanie to jest akceptowane przez niektóre kraje jako wystarczające do okazania przy przekraczaniu granicy. Wynik negatywny daje możliwość przekroczenia granicy i wjazdu do kraju docelowego.

Badania wykonywane są jedynie metodami spełniającymi kryteria zdefiniowane przez WHO.

To badanie można zlecić w wersji z:

 • wynikiem w języku angielskim
 • wynikiem w języku niemieckim 
 • wynikiem dla podróżujących do Danii 

Czas oczekiwania na wynik: do 1 godziny.

Badania w e-Sklepie DIAGNOSTYKI dostępne są tutaj

W związku z dynamicznie zmieniającymi się wymaganiami lokalnymi dotyczącymi rodzaju wymaganego badania oraz rodzaju i formatu dodatkowego dokumentu (zaświadczenie, wynik w języku obcym itp.) prosimy osoby podróżujące o potwierdzenie z ambasadą kraju docelowego aktualnie obowiązujących wymagań i wybranie z dostępnej oferty odpowiedniego rodzaju badania i dokumentu.


Aktualne informacje o wymaganiach poszczególnych krajów można znaleźć także na stronie:
www.Gov.Pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


Nazwa kraju w nazwie badania ma jedynie charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zaniechania samodzielnego sprawdzenia czy badanie będzie odpowiednie dla podróży do tego kraju.
Odpowiedzialność za wybór prawidłowego badania i dokumentu leży po stronie zlecającego badanie.

WięcejPomarańczowa ikona plusa
artykułów