Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który ma za zadanie określić, ilu Polaków chorowało na COVID-19 i jaki odsetek przypadków został rozpoznany i zarejestrowany. Laboratoria medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. uczestniczą w tym projekcie.

Założenia projektu OBSER-CO

Badania prowadzone na całym świecie w okresie trwania pandemii COVID-19 wskazują, że około 20-25% przypadków zakażeń SARS-CoV-2 przebiega bezobjawowo, a większość przypadków objawowych ma łagodny charakter. W wyniku tego ocena sytuacji epidemiologicznej występowania zachorowań/zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce tylko na podstawie rozpoznanych zachorowań jest ograniczona i nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego stanu rozpowszechnienia wirusa w społeczeństwie.

Właściwa ocena rzeczywistej liczby osób uodpornionych przeciwko SARS-CoV-2 pomoże precyzyjniej przewidzieć wzrosty zachorowań (tzw. fale epidemii) po okresach tymczasowego zmniejszenia obostrzeń. Dzięki temu władze będą mogły podjąć odpowiednie działania do zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Bezpłatne badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2

W ramach projektu OBSER-CO w placówkach DIAGNOSTYKI pobieramy materiał do testu serologicznego, wykrywającego we krwi pacjenta przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Ich obecność świadczy o wytworzeniu odporności na koronawirusa po przebytym zakażeniu Covid-19 lub po szczepieniu przeciw tej chorobie.

Dodatni wynik badania będzie potwierdzeniem przebycia COVID-19, a dla osób już szczepionych, potwierdzeniem skuteczności szczepienia. Badanie jest nieodpłatne.

Uczestnicy projektu odpowiedzą również na pytania ankietowe we wcześniejszym badaniu telefonicznym, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych informacji na temat grup osób, które częściej ulegały zakażeniu.

Analiza danych ankietowych oraz wyników badań laboratoryjnych będzie całkowicie anonimowa i wykorzystana jedynie do celów naukowych.

Dowiedz się więcej o projekcie