Ponad 4 mln z nas nie wie, że żyje z chorobą nerek

20 listopada 2009 roku profesor Bolesław Rutkowski przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ramach akcji „Uwaga nerki!”, które pokazały skalę zagrożenia przewlekłą chorobą nerek wśród Polaków. Blisko 20 proc. przebadanych znajduje się w III i IV stadium choroby.

Przewlekłe choroby nerek (PChN) występują częściej niż sądzono do tej pory. Zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych prowadzonych w wielu krajach na świecie, w tym także w Polsce, wiadomo, że uszkodzenie nerek w przebiegu ich różnorodnych schorzeń występuje u 7-18 proc. populacji. Przyjmując szacunkowe wyliczenia okazuje się, że w Polsce mamy około 4 mln osób w różnym stadium PChN, a na świecie liczba ta sięga ponad 600 mln osób.
Stąd też konieczność jak najszerszego propagowania idei wczesnego wykrywania chorób nerek zarówno w środowisku medycznym, jak również w całym społeczeństwie. Wczesne wykrycie PChN pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, która ma na celu ochronę funkcji tak ważnego dla życia narządu.

 

Wyniki badań

Głównym założeniem akcji „Uwaga nerki!” było umożliwienie jak największej liczbie osób wykonania badania stężenia kreatyniny w surowicy krwi i wyliczenia wskaźnika eGFR.

Aby to zrealizować, za pomocą lokalnych mediów rozdano 2 tys. zaproszeń do laboratoriów medycznych sieci DIAGNOSTYKA w Warszawie i Krakowie. O możliwości wykonania bezpłatnych badań informowano także w oddziałach DIAGNOSTYKI, poradniach lekarskich oraz stacjach dializ.

Z bezpłatnych badań skorzystało łącznie 1177 osób, z tego w Warszawie 465, a w Krakowie 712 osób. Stosunek kobiet do mężczyzn w obu miastach wynosił 2:1. Potwierdza to regułę, że kobiety bardziej dbają o swoje zdrowie.

Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono wskaźnik na poziomie poniżej 60 ml/min, powinni to odczytać jako sygnał alarmowy i zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ten z kolei skieruje ich na konsultację nefrologiczną.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w obu miastach w grupach zagrożenia PChN podobny był udział kobiet i mężczyzn, zbliżony był również wiek pacjentów. Wśród osób w III stadium PChN w Krakowie średni wiek wynosił 67,4 ± 12, a w Warszawie odpowiednio 65,7 ± 14 lat.

Co ciekawe, okazało się, że PChN znacznie częściej występuje u mieszkańców Krakowa niż u mieszkańców Warszawy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest tego przyczyną. Być może w Krakowie większy nacisk niż w stolicy położono na przekazywanie informacji o bezpłatnych badaniach rodzinom osób dializowanych. Wiadomo, że jeśli ktoś ma w rodzinie osobę ze schorzeniem nerek, sam zalicza się do grupy ryzyka PChN.

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyraźnie pokazują, że istnieje potrzeba wykonania podobnego typu badań posiewowych w skali całej populacji. Praca wykonana przez osoby zaangażowane w akcję „Uwaga nerki!” powinna skłonić decydentów odpowiedzialnych za politykę zdrowotną do działania. Oczekuje tego zarówno środowisko nefrologiczne, jak i Pacjenci