Program "Bezpieczne spotkanie" na Wielkanoc

Planując w ramach aktualnych możliwości rodzinne spotkania w okresie Świąt Wielkanocnych, nie zapominajmy o najważniejszym, czyli bezpieczeństwie i zdrowiu naszych bliskich. Aby choć w pewnym stopniu zminimalizować obawy o zdrowie najbliższych, proponujemy badania laboratoryjne, które pozwolą ocenić status immunologiczny względem infekcji SARS-CoV-2 lub wykryć aktywną infekcję tym wirusem. Zadbajmy o to aby ten wyjątkowy czas był jednocześnie możliwie bezpieczny.

Jak sprawdzić czy my i nasi bliscy przeszliśmy zakażenie i możemy bezpiecznie spotkać się z najbliższymi?

W okresie poprzedzającym planowaną wizytę o ok. 1-2 tygodnie, zalecamy oznaczyć neutralizujące przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Ich obecność we krwi badanego świadczy o przebytym kontakcie z SARS-CoV-2 i nabyciu odporności na powtórne zakażenie, co wskazuje na znikome ryzyko zakażenia innych osób podczas planowanego spotkania.

W przypadku braku obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2, sugerujemy wykonanie jednego z badań wymazowych, sprawdzających obecność wirusa w drogach oddechowych. Test antygenowy wykrywa  białka wirusa SARS-CoV-2, natomiast test genetyczny, wykonywany metodą RT-PCR – obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. To badanie, zwane też molekularnym, jest złotym standardem diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2. Pozytywny wynik któregoś z powyższych testów świadczy o trwającej infekcji i wysokim ryzyku zakażenia innych osób. Badanie należy wykonać w terminie bezpośrednio poprzedzającym planowaną wizytę. Negatywny wynik oraz brak objawów infekcji wskazuje na znikome ryzyko zakażenia innych podczas planowanego spotkania.

W ramach programu „Bezpieczne spotkanie” oferujemy kody obniżające ceny ww. badań przy zakupie poprzez e-Sklep DIAGNOSTYKI.

Jak znaleźć najbliższą placówkę w której wykonywane są badania, lub sprawdzić godziny pobierania materiału?

Wejdź na stronę katalogu punktów pobrań https://diag.pl/katalogi/placowki/ następnie wybierz odpowiedni filtr (zaznaczając właściwy „checkbox”):

  • dla testu antygenowego zaznacz „SARS CoV-2 antygenowe szybkie testy (wymaz)”,
  • dla testu genetycznego, wykonywanego metodą RT-PCR  zaznacz ”SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”,
  • dla testu serologicznego sprawdzającego obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 zaznacz „SARS CoV-2 badania serologiczne”.