Program „DIAGnozujemy-DBAMY”

Stan pandemii stawia przed zarządami i właścicielami firm wyzwanie, aby zorganizować pracę tak, by ograniczyć możliwe zakażenie pracowników. Obok zaleceń GIS, dotyczących zachowania odległości, stosowania płynów dezynfekcyjnych czy przesłon, eksperci wskazują na konieczność prowadzenia badań przesiewowych identyfikujących osoby zdrowe nie narażone na zakażenie (posiadające przeciwciała odpornościowe) oraz osoby, które być może przechodzą infekcję bezobjawowo a tym samym stwarzają ryzyko epidemiczne w miejscu pracy.

Grupa DIAGNOSTYKA wyszła naprzeciw tym potrzebom i stworzyła program DIAGnozujemy-DBAMY –  program systematycznych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla pracowników, również tych powracających na miejsca pracy. Składa się on z pakietu badań serologicznych, identyfikujących przeciwciała anty-SARS-CoV-2 według autorskiego algorytmu opracowanego przez specjalistów DIAGNOSTYKI.

PROGRAM ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY – AKTUALNE BADANIA W OFERCIE DIAGNOSTYKI WYMIENIONE SĄ PONIŻEJ:

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał (IgM i IgG)

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny

 

 

 

Bezpieczne miejsce pracy w dobie pandemii COVID-19

 

Jedno pobranie – dwa kroki diagnozy

Badanie rozpoczyna się od pobrania krwi żylnej. Można je przeprowadzić w jednym z kilkuset punktów pobrań DIAGNOSTYKI lub, w przypadku dużych firm, zorganizować pobranie w ich siedzibach. Po trwającej kilka minut procedurze próbka krwi pracownika trafia w ręce doświadczonych diagnostów laboratoryjnych obsługujących specjalistyczne urządzenia analityczne.

Krok pierwszy: badanie z użyciem najnowszego testu firmy Roche dokonuje wstępnej oceny obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (bez podziału na klasy). Jego swoistość jest bardzo wysoka (99,9%), co oznacza, że uzyskany wynik dodatni jest najprawdopodobniej faktycznie dodatni.

Ujemny wynik tego badania oznacza, że pracownik nie miał w przeszłości kontaktu z koronawirusem. Wynik dodatni taki kontakt potwierdza, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie jak dawno miał miejsce i czy istnieje ryzyko, że pracownik jest obecnie (w momencie pobrania) zainfekowany. Dlatego po uzyskaniu wyniku dodatniego kontynuujemy badanie i przechodzimy do kroku drugiego.

Krok drugi: Jeśli w pierwszym kroku wykryte zostaną przeciwciała, to badanie jest kontynuowane w drugim etapie z tej samej, wcześniej pobranej i zabezpieczonej próbki krwi. Badania wykonywane za pomocą automatycznych analizatorów wykrywają dwa rodzaje przeciwciał tzw. klasy – IgM oraz IgG. Dzięki temu dowiadujemy się czy pracownik nabył już odporność, czy też istnieje ryzyko, że jest on we wstępnej fazie infekcji. Dlatego mamy tu dwie drogi dalszego postępowania:

  • Jeśli w próbce krwi badanie wykaże obecność przeciwciał klasy IgG i równoczesny brak przeciwciał klasy IgM to pracownik jest odporny na ponowne zakażenie[1]. Dość krótki okres pandemii i badań nad wirusem powoduje, że nie zostało to ostatecznie potwierdzone, ale można założyć, że taka osoba może bezpiecznie pracować, jest odporna na zakażenie i nie zaraża innych.
  • Jeśli jednak w próbce krwi zostaną wykryte przeciwciała w klasie IgM, to może oznaczać, że pracownik przechodzi wczesną fazę infekcji koronawirusem. W tej sytuacji specjaliści rekomendują[2] wykonanie badania dodatkowego – tzw. badania genetycznego (zwanego też molekularnym lub real time RT-PCR). Jest ono wykonywane z materiału uzyskanego z wymazu z dróg oddechowych[3] a jego ujemny wynik wyklucza aktywną infekcję. W obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce[4] obecność przeciwciał IgM występuje w około 0,5%-2% badanych próbek.

[1] Izolowany wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM) sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowne zarażenie. Zastosowany test wykrywa przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko antygenom S1/S2 wirusa SARS-CoV-2 i pozwala na ich ilościową ocenę. Być może w niedalekiej przyszłości określone zostanie stężenie przeciwciał zabezpieczające przed ponowną infekcją.

[2] Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie badania weryfikacyjnego materiału z wymazu z dróg oddechowych metodą real time RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19.

[3] Wymazy pobierane są w mobilnych punktach pobrań (Drive&GoThru) w 15 lokalizacjach w Polsce. Dodatkowe informacje znajdują się tutaj. Ten rodzaj testu można zakupić u przedstawicieli DIAGNOSTYKI oraz na stronie internetowej 

[4] Stan na 4 czerwca 2020

Do kogo kierujemy Program?

Program systematycznych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla pracowników DIAGnozujemy-DBAMY jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, które rozważają powrót pracowników z trybu pracy zdalnej (home-office) lub ich pracownicy już pracują, a istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscu pracy. Dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, których pracownicy wykonują pracę w zamkniętych pomieszczeniach, w bliskim kontakcie ze sobą lub z klientami, przez co narażeni są w czasie rozluźnienia lockdown’u na styczność z nosicielami koronawirusa.

Jak przeprowadzić badanie pracowników

Badania w ramach DIAGnozujemy-DBAMY można wykonać w jednej z trzech form:

  • Punkty pobrań DIAGNOSTYKI Pobranie krwi żylnej w jednym z kilkuset punktów pobrań DIAGNOSTYKI w całym kraju – bez dodatkowych kosztów. Ze względu na fakt, że badanie – za wyjątkiem paneli serologiczno-zapalnych – nie musi być wykonywane na czczo, sugerujemy korzystanie z Punktów Pobrań po godzinie 10.00 dla uniknięcia konieczności oczekiwania na pobranie.
  • Siedziba Pracodawcy Pobranie w lokalizacji Pracodawcy – po uprzednim zaplanowaniu terminu. Koszt takiego pobrania „wyjazdowego” ustalany jest indywidualnie dla każdej lokalizacji i zależny jest od odległości, ilości zaplanowanych pobrań, itp.
  • Medycyna Pracy Pobranie krwi przez podmiot medyczny współpracujący z Zamawiającym (np. Przychodnia Medycyny Pracy) oraz przekazanie DIAGNOSTYCE prawidłowo pobranego materiału – bez dodatkowych kosztów.

Wyniki badania DIAGnozujemy-DBAMY dostarczone są on-line z zachowaniem specjalnego protokołu bezpieczeństwa w ciągu ok. 24 godzin.

W celu poznania możliwości uczestnictwa w Programie DIAGnozujemy-DBAMY zapraszamy do kontaktu z  Działami Obsługi Kontrahenta sieci DIAGNOSTYKA: https://diag.pl/lekarz/dzial-obslugi-kontrahenta/ lub z biurem organizacyjnym programu pod adresem dbamy@diagnostyka.pl

 

Sprawdź jak przeprowadzić badanie u pracowników

PROGRAM ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY – AKTUALNE BADANIA W OFERCIE DIAGNOSTYKI WYMIENIONE SĄ PONIŻEJ:

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał (IgM i IgG) półilościowo

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny

Zobacz, jak wyglądała akcja bezpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, skierowana do pracowników DIAGNOSTYKI.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją ok2work firmy epiXpert nowoczesnym systemem zarządzania ryzykiem epidemicznym w przedsiębiorstwach. Sprawdź szczegóły tutaj.