Solidarni z Ukrainą/СОЛІДАРНІ З УКРАЇНОЮ

DIAGNOSTYKA solidarna z Ukrainą – w ramach wsparcia mieszkańców Ukrainy szukających schronienia w Polsce i uciekających przed wojną, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie akcji mającej na celu pomoc w aspekcie opieki zdrowotnej. Akcja trwała do 30 czerwca 2022. Pacjenci na podstawie okazanego zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP (lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży) mogli bezpłatnie korzystać z podstawowych badań laboratoryjnych oferowanych w Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA w całej Polsce. Cieszymy się, że z badań skorzystało wiele potrzebujących osób i mogliśmy przekazać od siebie tą iskierkę dobra.

Lista badań realizowanych w ramach akcji: