Testy w kierunku COVID-19 zwalniające z kwarantanny [ENGLISH: Covid-19 test grants exemption from quarantine]

Zgodnie z zasadami kwarantanny granicznej podróżni, którzy uzyskali w Polsce negatywny wynik testu antygenowego lub badania met. RT-PCR zostaną automatycznie zwolnieni z nałożonej po przyjeździe do kraju kwarantanny.

Badania w kierunku SARS-CoV-2 w placówkach DIAGNOSTYKI

Testy zwalniające z kwarantanny wykonujemy w bezpiecznych warunkach w naszych Punktach Pobrań.

Placówki, które pobierają materiał do testów met. RT-PCR i badań antygenowych dostępne są w Katalogu Punktów Pobrań: https://diag.pl/katalogi/placowki/ po zaznaczeniu checkboxa z nazwą badania.

Badania w kierunku COVID-19 mogą wykonać nie tylko podróżujący, ale także osoby, które chciałyby sprawdzić, czy nie są zakażone koronawirusem.

Testy w kierunku SARS-CoV-2 dostępne są w e-Sklepie DIAGNOSTYKI.

Testy dla podróżujących w Warszawie

W Warszawie testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonujemy w 7 specjalnych punktach wymazowych:

 • przy ul. Okrzei 18/U5, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
 • przy al. Sikorskiego 9a, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
 • przy ul. Olbrachta 126, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
 • przy ul. Bukowińskiej 12, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
 • przy al. Dwudziestolatków 3, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
 • przy ul. Marszałkowskiej 68/70, godziny otwarcia są dostępne tutaj.

ENGLISH VERSION BELOW


According to the rules of border quarantine, travelers who have obtained a negative result of the antigen test or the meth. RT-PCR will be automatically released from the quarantine imposed upon arrival in the country.

SARS-CoV-2 testing in DIAGNOSTYKA facilities

We carry out tests granting exemption from quarantine in safe conditions of our Test Sites.

The list of sites which collect samples for  RT-PCR tests and antigen tests is available in the Test Sites Catalogue: https://diag.pl/katalogi/placowki/ after a box with the name of the test is checked.

Covid-19 tests are available not only to travellers, but also persons who would like to check whether they are infected with coronavirus.

SARS-CoV-2 tests are available in DIAGNOSTYKA’s e-Shop.

Tests for travellers in Warsaw

In Warsaw we perform SARS-CoV-2 tests in 7 special swab collecting sites:

 • at ul. Okrzei 18/U5, opening hours are available here,
 • at Al. Sikorskiego 9a, opening hours are available here,
 • at ul. Olbrachta 126, opening hours are available here,
 • at ul. Bukowińska 12, opening hours are available here,
 • at al. Dwudziestolatków 3, opening hours are available here,
 • at ul. Marszałkowska 68/70, opening hours are available here.