Uwaga: zmiana regulaminu Usługi Wyniki On-Line!

Zgodnie z Pkt X Regulaminu Usługi Wyniki On-line (dalej: Regulamin) zawiadamiamy, że od dnia 27.10.2018 nastąpi zmiana Regulaminu z uwagi na zmiany możliwości technicznych  w następującym zakresie:

 1. Pkt II lit b Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:

Usługobiorca/Pacjent – osoba, która korzysta z Usługi „Wyniki On-line”, na rzecz której zostały wykonane badania laboratoryjne przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka.

 1. Pkt II lit e Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:

Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS 0000267623), NZOZ „Loma” Laboratorium Medyczne spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Małe Przedmieście 14, 46-300 Olesno (KRS 0000243435), dr. N. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice (KRS 0000321281),  Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935).

 • Pkt II lit f ust 2 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:

Potwierdzenie czynności, o której mowa w pkt 1) poprzez podanie Hasła; po wpisaniu powyższego hasła należy zatwierdzić mechanizm reCaptche i użyć klawisza ZALOGUJ lub klawisza ENTER z klawiatury;

 1. Pkt II lit g Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:

Logowanie – proces polegający na podaniu numeru Karty lub numeru PESEL we wskazanych polach i potwierdzeniu hasłem utworzonym
w trakcje procesu Weryfikacji oraz na zaakceptowaniu mechanizmu reCaptche.

 

 1. Pkt II lit h Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:

Karta Stałego Klienta/Karta Dostępu do Usługi Wyniki On-line/Karta – plastikowa karta służąca do Weryfikacji Usługobiorcy na stronie dostępu do Usługi „Wyniki On-line”, posiadająca indywidualny numer, przekazana przez Usługodawcę lub Spółki z Grupy Diagnostyka
w trakcje zlecenia badań laboratoryjnych.

 1. Pkt III ust 1 otrzymuje następujące brzmienie

1.Diagnostyka, w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego w Diagnostyce lub w Spółce z Grupy Diagnostyka, świadczy Usługę „Wyniki On-line”, polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy wyników badań diagnostycznych wykonanych przez Diagnostykę lub przez Spółkę z Grupy Diagnostyka. Usługa „Wyniki On-line” dostępna jest:

 • za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus;
 • pod adresem:

www.csw.diag.pl/OrderViewer/Account/Login?ReturnUrl=%2FOrderViewer%2F;

 • pod adresem: https://csw.diag.pl/OrderViewer/
 • Pkt IV ust 1 otrzymuje następujące brzmienie

Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” jest możliwe w następujący sposób:
a) dostęp do wszystkich wyników badań Pacjenta wykonywanych we wszystkich laboratoriach Diagnostyki lub  laboratoriach Spółek z Grupy Diagnostyka –  Centralny Serwer Wyników;
b) dostęp do wyników badań Pacjenta z pojedynczego zlecenia;
c) za pośrednictwem Aplikacji Diagnostyka Plus.

 • Pkt IV ust 5 otrzymuje następujące brzmienie

W przypadku Usługobiorcy nieposiadającego Karty Dostępu do Usługi „Wyniki On-line” lub problemów z logowaniem, ma możliwość skorzystania z Usługi „Wyniki On-line” w formie „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia”, która pozwala na uzyskanie dostępu do wyników badań na podstawie numeru zlecenia, bez względu na miejsce ich wykonania. Pacjent  w celu skorzystania z Usługi Wyniki on-line w w/w formie, powinien:

 • Wejść na stronę www.wyniki.diag.pl i wybrać sposób logowania „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia”;
 • W formularzu logowania wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia podaną przy zlecaniu badania oraz zapoznać się
  z Regulaminem i go zaakceptować;
 • Zatwierdzić mechanizm reCapche.
 1. Pkt VII  ust 4 otrzymuje następujące brzmienie

W wyniku współpracy Usługodawcy ze Spółkami z Grupy Diagnostyka polegającej na udostępnieniu on-line wyników badań laboratoryjnych, Administratorem danych są Spółki z Grupy Diagnostyka, w których osoby wykonały badania laboratoryjne. Diagnostyka przetwarza dane pacjentów Spółek z Grupy Diagnostyka wyłączenie w celu realizacji usługi „Wyniki on-line”.