Wariant Omikron a skuteczność testów stosowanych w DIAGNOSTYCE

Od początku trwania pandemii naukowcy wyodrębnili już kilka wariantów wirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za chorobę COVID-19. Do powstania nowych wariantów dochodzi na skutek mutacji, czyli losowych zmian w kodzie genetycznym patogenu. Zmiany te mogą przekładać się na rozwój nowych cech wirusa, które warunkują na przykład inny stopień zakaźności lub odporności na działanie ludzkiego układu immunologicznego.

Aktualnie – ze względu na zwiększającą się ilość nowych przypadków na świecie i w Polsce – najwięcej słyszymy o wariancie Omikron. W związku z rosnącym zaniepokojeniem, wywołanym licznymi informacjami, w tym również z niepotwierdzonych źródeł, pragniemy zapewnić, że badania z zakresu diagnostyki SARS-CoV-2 oferowane przez nasze laboratoria są w pełni skutecznym narzędziem służącym do zdiagnozowania choroby COVID-19. Ostatnia mutacja wirusa została rozpoznana stosunkowo niedawno (w drugiej połowie listopada 2021 r.), jednak nie stanowi to podstaw do obaw, aby nowy wariant był niemożliwy do wykrycia w ramach badania genetycznego. Stosowane w laboratoriach DIAGNOSTYKI odczynniki, wykorzystywane do molekularnej identyfikacji wirusa SARS-CoV-2, wykrywają również wariant Omikron.

Pragniemy również przypomnieć, że w celu uniknięcia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, bez względu na jego wariant, należy przestrzegać ogólnych zaleceń, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii:

  • wykonać zalecane szczepienia ochronne,
  • pamiętać o regularnym myciu oraz dezynfekcji rąk,
  • unikać dużych skupisk ludzkich i zachowywać odpowiedni dystans społeczny,
  • stosować maseczki ochronne.

Szczegółowe informacje o wariancie Omikron dostępne są na naszym blogu: https://diag.pl/pacjent/koronawirus-wariant-omikron/