Zmiana Regulaminu świadczenia usługi "Powiadomienie o wynikach badań"

Szanowni Państwo,
Zgodnie z § VIII Regulaminu świadczenia usługi „Powiadomienie o wynikach badań” z dnia 03.08.2020 r.  informujemy że z dniem 07.04.2021r. nastąpi zmiana wskazanego regulaminu. Zmiany w regulaminie zostały wyszczególnione poniżej.

Regulamin świadczenia usługi „Powiadomienie o wynikach badań” otrzymuje następujące brzmienie:

Pkt II lit e)

Spółki z Grupy DIAGNOSTYKA – oznacza następujące spółki: Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Częstochowa, ul. Sułkowskiego 17, 42-202 Częstochowa (KRS 0000267623), Vitalabo – Laboratorium Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 2e, 85-795 Bydgoszcz (KRS 0000145298), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Oncogene Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Centra Genetyki Medycznej Genesis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań (KRS 0000169935).

Pkt IV

 1. Korzystanie z Usługi „Powiadomienie o wynikach badań” jest możliwe po zleceniu Diagnostyce Usługi:
  a)w Placówce;
  b) na stronie wyniki.diag.pl,  po wcześniejszym zalogowaniu się zgodnie z  Regulaminem
  https://diag.pl/pacjent/regulamin-od-dnia-19-03-2020r/, przez zaznaczenie pola wyboru „Chcę aktywować usługę powiadomienia SMS i akceptuję Regulamin. Z zastrzeżeniem, że Usługobiorca który zgodnie z regulaminem […] nie podał numeru telefonu jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu w trakcie procesu aktywacji Usługi.
 2.  Po zleceniu Usługi zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej, Pacjent otrzyma SMS-a z prośbą o potwierdzenie numeru telefonu i akceptację niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu powyższej informacji Pacjent w terminie do 72 godzin jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i potwierdzić numer telefonu, wysyłając odpowiedź SMS o treści: „TAK”. Brak udzielenia powyższej odpowiedzi uniemożliwi wykonanie Usługi.
 3. Po wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Pacjent otrzyma informację drogą SMS-ową o wykonaniu zleconych badań Diagnostyce lub Spółce z Grupy Diagnostyka.
 4. Po zleceniu Usługi zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej, Pacjent otrzyma SMS-a z prośbą o potwierdzenie numeru telefonu i akceptację niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu powyższej informacji Pacjent w terminie do 72 godzin jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i potwierdzić numer telefonu, wysyłając odpowiedź SMS-ową o treści: „TAK”. Brak udzielenia powyższej odpowiedzi uniemożliwi wykonanie Usługi.
 5. Po wykonaniu obowiązków o których mowa w ust. 3 powyżej, Pacjent będzie otrzymywał informację drogą SMS-ową o wykonaniu zleconych badań DIAGNOSTYCE lub Spółce z Grupy DIAGNOSTYKA.
 6. Usługa zlecona zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej, dotyczy badania zlecanego DIAGNOSTYCE lub Spółce z Grupy DIAGNOSTYKA jednocześnie ze zleceniem Usługi w Placówce, natomiast w przypadku zlecenia Usługi zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej, dotyczy ona wszystkich badań wykonanych na rzecz Pacjenta przez DIAGNOSTYKĘ lub Spółki z Grupy DIAGNOSTYKA, do chwili rezygnacji z Usługi.
 7. Pacjent ma możliwość rezygnacji z Usługi  poprzez naciśnięcia klawisza wyłącz usługę  na stronie wynik.diag.pl po wcześniejszym zarejestrowaniu się zgodnie z Regulaminem: https://diag.pl/pacjent/regulamin-od-dnia-19-03-2020r/.