Zmiana Regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line”

Szanowni Państwo,
Zgodnie z pkt. X Regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line” z dnia 20.12.2023 r. informujemy, że z dniem 13.03.2024 r. nastąpi zmiana wskazanego regulaminu. Zmiany w regulaminie zostały wyszczególnione poniżej.
Punkt IV podpunkt 4 otrzymuje brzmienie:

  1. W przypadku Usługobiorcy nieposiadającego Karty Dostępu do Usługi „Wyniki On-line” lub problemów z logowaniem, ma możliwość skorzystania z Usługi „Wyniki On-line” w formie „Wyniki Badań z pojedynczego zlecenia”, która pozwala na uzyskanie dostępu do wyników badań wykonanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy wstecz od chwili logowania, na podstawie numeru zlecenia, bez względu na miejsce ich wykonania, Pacjent w celu skorzystania z Usługi Wyniki on-line w w/w formie, powinien:
    – Wejść na stronę www.wyniki.diag.pl i wybrać sposób logowania „Wyniki badań z pojedynczego zlecenia”;
    – W formularzu logowania wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia podaną przy zlecaniu badania oraz zapoznać się z Regulaminem;