Zmiana Regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line”

Szanowni Państwo,


Zgodnie z pkt. X Regulaminu świadczenia usługi „Wyniki on-line” z dnia 13.03.2024 r. informujemy, że z dniem 30.05.2024 r. nastąpi zmiana wskazanego regulaminu. Zmiany w regulaminie zostały wyszczególnione poniżej.

Punkt II. Definicje podpunkt d otrzymuje brzmienie:
d) Spółki z Grupy Diagnostyka – oznacza następujące spółki: dr. N. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice (KRS 0000321281), Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 4a, 33-100 Tarnów (KRS 0000007832), Diagnostyka Oncogene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków (KRS 0000364292), Diagnostyka GENESIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań (KRS 0000169935), Laboratoria Medyczne NovaLab Spółka z ograniczoną odowiedzialnością (KRS 0001038137)

Punkt IV. A. Korzystanie z Usługi „Wyniki On-line” podpunkt b, otrzymuje brzmienie:
b) dostęp do wyników badań Pacjenta na podstawie numeru pojedynczego zlecenia, z zastrzeżeniem że dostęp w wskazany sposób jest możliwy wyłącznie jeżeli minęło:

  • nie więcej niż 9 miesięcy od dnia zarejestrowania zlecenia;
  • nie więcej niż 3 miesiące od dnia wydania ostatniego wyniku badania objętego danym zleceniem.