ZMIANY W PROGRAMIE PROFILAKTYKA 40PLUS

Ze względu na wciąż niesłabnące zainteresowanie Programem Profilaktyka 40 PLUS, w którym Diagnostyka uczestnicy od momentu jego uruchomienia,  Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o jego przedłużeniu do 30 czerwca 2024 roku. Ważną zmianą jest także dopuszczenie możliwości PONOWNEGO WYKONANIA BADAŃ, pod warunkiem, że od udzielenia poprzednich świadczeń w ramach Programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Program Profilaktyka 40 PLUS to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia skierowana do osób powyżej 40. roku życia. Jej celem jest przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wykrycia czynników ryzyka chorób lub objawów chorobowych na wczesnym etapie. Program finansowany jest przez NFZ, i obejmuje wymienione poniżej badania:

  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
  • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
  • stężenie glukozy we krwi;
  • próby wątrobowe: aktywność AlAT, AspAT, GGTP;
  • stężenie kreatyniny we krwi;
  • badanie ogólne moczu;
  • stężenie kwasu moczowego we krwi;
  • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
  • dla mężczyzn: stężenie PSA.

Więcej informacje na temat programu Profilaktyka 40 PLUS, dostępnych jest na stronach: